ikona pliku doc

SYSTEM POLITYCZNY RP notatki

politologia


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 108,50 kB.


SYSTEM POLITYCZNY
Czas zaborów:
Ustrój polityczny na ziemiach polski
Polacy byli aktywni w ramach 3 systemów zaborczych:Austrii(forma wyłaniania przedstawicielstwa to: pochodzenie,1907 wprowadzenie wyborów demokratycznych do Izby poselskiej,wielu Polków weszło do kurii) ,Prus(wybory dwustopniowe-nie sprawiedliwe,głowsy najbogatszych były ważniejsze) i Rosji(dwuizbowe przedstawicielstwa,car miał prawo sankcji czyli zatwierdzania). Okres I wojny prawie nic nie zmienił w sytuacji Polsków w różnych zaborach.
Administracja polska struktur w terenie pobudziła aktywność polaków,część współpracowała z austryjakami potem z Niemcami.okazała się jednak mało korzystna dla Polski i zakończyła się aresztowaniem J.Piłsudskiego. po upadku Niemiec Piłsudski wrócił do warszawy i Rada regencyjna przekazała mu władze.piłsudski jako naczelnik państwa polskiego wystąpił do mocarstw ościennych (państw zachodnich).polska nie miała jeszcze do końca określonych granic.Piłsudskie zebrał Radę wyborczą która wydała ordynację wyborczą w Styczniu 1919, a w lutym 1919r została uchwalona Mała Konstytucja. Okres od listopada 1918 do lutego 1919 to okres niepełnej formy demokracji prezydenckiej.
Mała Konstytucja z lutego 1919r.wprowadzała demokracje parlamentarną i ograniczała władzę wykonawczą,najwyższa władzą był sejm.
Po zakończeniu wojny i wyznaczeniu granic polski 17 marca 1921r. dwuizbowy parlament uchwalił Konstytucję Marcową: ograniczała władzę wykonawczą,haso”sejmokracja” że nie ma władzy sejmu,główne nurty polityczne:-endecja(stronictwo narodowo-demokratyczne,później w narodowym,największy ruch polityczny) -ludowcy(skupiający głównie mieszkańców wsi) -konserwatyści (głównie ziemianinie) –socjaliści, -piłsudczycy, -chadecy, -komuniści.
W roku 1922 dopuszczono autonomię śląska:gwarantowała odrębne traktowanie ze względu na inną strukturę gospodarczą i odrębne przyzwycza
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 108,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!