ikona pliku doc

system oświatowy w Polsce notatki


  829 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 829
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54,50 kB.


Formalne etapy edukacji w Polsce   Żłobek ? Przedszkole ? Szkoła podstawowa ? Gimnazjum ? Szkoła ponadgimnazjalna ? Szkoła wyższa System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. Do systemu nie zalicza się szkolnictwa wyższego, które stanowi odrębny dział administracji rządowej i ma zagwarantowaną konstytucyjnie autonomię. Oficjalnie uważa się polski system oświatowy za drugi najlepszy w Europie, po francuskim. Pomimo tego, jest on często krytykowany przez zagranicznych pedagogów. Podstawowym zarzutem jest mała ilość zajęć praktycznych w programie nauczania. Za problem uważa się również przeładowanie materiału przy niewystarczającej liczbie godzin. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Struktura oświaty Działalność i organizacja systemu określone są w ustawie z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty. W roku 1999 wprowadzono nową strukturę oświaty. Przedszkole Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Obowiązkowa jest "zerówka" dla dzieci 6-letnich. "Zerówki" organizowane są w przedszkolach, ale również szkoły mają prawo do utworzenia takiego oddziału. Szkoła podstawowa Sześcioletnia szkoła podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. Pierwszy etap obejmuje klasy od I do III; zasadniczą część stanowi blok zajęć zwanych "kształceniem zintegrowanym" ? zajęcia te prowadzone są przez jednego nauczyciela pełniącego również funkcję wychowawcy. Nauczyciel nie musi przestrzegać lekcyjnego czasu pracy, tj. dzielić czasu pracy uczniów na 45 minutowe jednostki lekcyjne, tak jak to się robi w klasach wyższych. Uczniowie uczestniczą równ
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!