ikona pliku docx

Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania notatki

Projekt pracy badawczej


  242 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 242
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.20 kB.


Projekt pacy badawczej

Temat: Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania

I. Wstęp

1. Etiopatogeneza gruźlicy

1.1. Etiologia

1.2. Patogeneza

2. Czynniki zwiększające ryzyko zakażenia prątkiem

3. Klasyfikacja gruźlicy

4. Rozpoznawanie

4.1. Kryteria rozpoznawania

4.2. Etapy rozpoznawania

4.3 Postacie gruźlicy

5. Leczenie

6. Epidemiologia gruźlicy

II. Cel badań

III. Materiały i metody badawcze

IV. Omówienie wyników badań

V. Wnioski

VI. Streszczenie

VII. Piśmiennictwo

VIII. Spis tabel

IX. Spis rycin

X. Aneks

Załącznik 1 - Zgoda Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc na przeprowadzenie badań ankietowych

Załącznik 2 - Kwestionariusz ankiety

Podanie do Dyrekcji

Izabela Marek                                                                               Wodzisław Śl. dn. 06.01.2013

Ul. Przemysława 3/69

44-300 Wodzisław Śląski

Słuchaczka Specjalizacji

z  Pielęgniarstwa Zachowawczego

Do Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca

ul. Bracka 13

44-300 Wodzisław Śląski

        Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie anonimowych badań ankietowych wśród pacjentów hospitalizowanych w tutejszym szpitalu, celem przeprowadzenia badań na temat „Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania”.

Jestem słuchaczką Specjalizacji z Pielęgniarstwa Zachowawczego, prowadzonej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

       Wyżej wymienione badania są anonimowe i dobrowolne, a wyniki uzyskane z ich przeprowadzenia zostaną wykorzystane jako materiał badawczy i opracowane statystycznie. Do prośby dołączam kopię kwestionariusza ankiety.

                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                  Izabela Marek

Kwestionariusz ankiety

             Jestem słuchaczką Specjalizacji z Pielęgniarstwa Zachowawczego, organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Niniejsza ankieta została skonstruowana w celu zebrania materiałów do napisania projektu badawczego na temat: „Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania”

Proszę o szczere i wyczerpujące odpowiedzi, ponieważ posłużą one do naukowego poznania i zgłębienia tego tematu.

Kwestionariusz jest anonimowy i przeznaczony wyłącznie do celów badawczych. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem. Jeżeli któreś pytanie w znacznym stopniu narusza Pani/Pana prywatność, może Pani/Pan nie odpowiadać.

1. Płeć

a. kobieta

b. mężczyzna

2. Wiek

a. 18 - 25 lat

b. 26 - 35 lat

c. 36 - 45 lat

d. 46 - 55 lat

e. 56 - 65 lat

f. 66- 75 lat

g. 76 - 85 lat

h. 86 lub więcej

3. Wykształcenie

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!