ikona pliku docx

św. Augustyn - biografia i filozofia notatki

filozofia św. Augustyna


  217 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 217
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.79 kB.


Biografia

Aurelius Augustinus, bliżej nam znany jako święty Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście(tereny dzisiejszej Algierii). Jego matka była chrześcijanką, ojciec zaś pogańskim, rzymskim patrycjuszem. W mieście ojczystym, potem w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. Wbrew powszechnej opinii Augustyn nie od zawsze był zagorzałym chrześcijaninem.  Spokoju próbował odnaleźć m.in. w manicheizmie, w nauce Platona dopiero kazania biskupa Ambrożego sprawiły, że zainteresował się Pismem Świętym i wiarą chrześcijańską. Punktem zwrotnym w życiu przyszłego świętego, jak on sam opisuje w Wyznaniach, było doświadczenie, jakie miał przeżyć w ogrodzie, gdzie usłyszał głos dziecka: „Weź i czytaj”. Od tej pory Augustyn stał się gorliwym wyznawcą chrześcijaństwa. W roku 387 przyjął chrzest i wrócił do Afryki.  Przyjął również święcenia kapłańskie oraz stał się biskupem Hippony, gdzie oddał się zwalczaniu herezji. Augustyn cieszył się ogromnym uznaniem, wiele podróżował, uczestniczył w synodach. Zmarł w roku 430 podczas obleżenia Hippony przez Wandalów.

Augustyn zostawił po sobie nie małe dziedzictwo w formie pism. Najdawniejsze z zachowanych pochodzą z roku 386 . Najbardziej znane z jego dzieł toWyznania - przedstawiające jego drogę duchowego rozwoju; oraz O państwie Bożym główne dzieło teologiczne Augustyna.

O Augustnie mówiło się, że między świętymi Kościoła nie było takiego, który byłby tak mało święty, a tak bardzo ludzki jak on.  Jego filozofia wyrosła na podłożu doktryn zarówno chrześcijańskich, jak i starożytnych.

Poglądy Augustna

Omawiając poglądy tego filozofa należy zwrócić uwagę na: teorię poznania, filozofię teocentryczną, antropologię, psychologię, kosmologię, etykę i historiozofię.

  1.  Teoria pozniania

Św. Augustyn zbudował swoją doktrynę na założeniach filozofii platońskiej. Wprowadził je na grunt myśli chrześcijańskiej. Wybór platonizmu nie był przypadkowy. Augustyn uważał, że myśl Platona jest najbliższa Pismu Świętemu. Jego zdaniem filozofia powinna zgadzać się z religią. Wbrew sceptykom sądził, że poznanie pewne jest możliwe, mimo, że zmysły mogą niekiedy nas zawodzić. Dzieje się tak, ponieważ wszystko, czego doświadczamy, pozostawia ślad w naszej pamięci. Jeśli będziemy zaglądali w głąb siebie, dotrzemy do wiedzy pewnej. Abyśmy mogli poznać ukrytą w nas prawdę, musimy założyć, że istnieją wzory i wyobrażenia, które mają odmienny charakter niż doznania zmysłowe. Za Platonem Augustyn uważał, że pewna wiedza może dotyczyć tylko idei i zjawisk. W zakresie teorii poznania był zatem Augustyn zwolennikiem fenomenalizmu  (gr. Phainomenon zjawiający się, widoczny). Uważał, że to, co postrzegamy to tylko zjawiska, przejawy prawdy, która faktycznie jest dostępna człowiekowi w poznaniu rozumowym i introspektywnym (wewnętrznym) .

Zdaniem Augustyna pewność można odnaleźć w przeżyciach wewnętrznych. Chcąc przezwyciężyć argumenty sceptyków, filozof tn stanął na stanowisku subiektywistycznym. Własne przeżycia są faktem, w który wątpić nie można, są tym, co najpewniejsze. Wszystko da się zanegować, ale nie to, że jestem i myślę. Narzędziem umożliwiającym czlowiekowi odróznienie prawdy od fałszu jest rozum.

Pewne idee, które posiada człowiek, są wrodzone. Augustyn opowiedział się tu za natywizmem (łac. nativus urodzony, wrodzony, przyrodzony). Każdy przychodzi na świat uposażony w pewne wzorce i pojęcia, a najwyższą wrodzoną ideą jest Bóg. Augustyn twierdził, iż prawdy wieczne w umyśle są odbiciem prawd obiektywnych, które występują w świecie idealnym, boskim. Skoro wiecznee istnienie jest właściwe Bogu, to prawdy wieczne muszą być Bożymi ideami. Człowiek poznaje te prawdy bez pośrednictwa zmysłów, w wyniku iluminacji (łac. illuminatio oświecienie), nadprzyrodzonego aktu łaski bożej. Jest on ofiarowany człowiekowi od Boga, który daje się przez to poznać. Poznanie Boga i prawd wiecznych to akt intuicji i kontemplacji, który ma charakter ekstatyczny i mistyczny, przy czym najistotniejszą rolę odgrywa tu łaska.  Augustyn uważał również, że celem człowieka jest szczęście, które można osiągnąć przez poznianie, ale nie jakiekolwieka poznanie, ale poznanie Boga i swej duszy. Wszystko inne natomiast nie jest ważne.

  1.  Filozofia teocenteyczna

W filozofii św. Augustyna najwyższą wartość stanowi Bóg. Stoi on ponad rozumem i jest dla niego „zakryty”. Pomimo tego powinien stanowić centrum zainteresowania dla człowieka i być ostatecznym celem jego działań. Taki pogląd nazywamy teocentryzmem. Łączy się on z przekonaniem, że Opatrzność rządzi światem i ludzkość całkowicie zależy od swojego Stwórcy. Głowne argumenty na rzecz przyjęcia teocentryzmu to zdaniem św. Augustyna:

  1. Przewaga Boga nad światem: Bóg to najwyższy byt, a świat pochodzi od niego i jest z nim związany. Bóg w swoim istnieniu jest niezależny. Nic go nie ogranicza, On stanowi przyczynę wszystkiego. Wszystko inne zależy w swoim byciu od Boga nie tylkio ze względu na to, że zostało stworzone , ale także dlatego, że Bóg za posrednictwem Opatrzności podtrzymuje istnienie świata.
  2. Przewaga duszy nad ciałem: Dusza podobnie jak Bóg jest substancją samoistną, niezależną od świata materialnego. To odrębny byt, niezwiązany z konkretnym ciałem. Posiada tylko funkcje, takie jak wola, myślenie i pamiętanie, które nie są funkcjami biologicznymi (jak chciali starożytni). Znajduje się bliżej Boga, jest zatem doskonalsza od ciała, przeznaczonego śmierci. Co więcej, ciało to przeszkoda na drodze do poznania Boga, gdyż poprzez zmysły dostarcza duszy fałszywych mniemań i namiętności. Przyjęcie teocentryzmu przez Augustyna zaowocowało tym, że uznał on przewagę duszy nad ciałem i woli nad rozumem.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!