ikona pliku doc

Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne notatki

Zrobiłam to na zajęcia ze zdrowia publicznego. Ocena 4+. Może się komuś przyda


  1212 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1212
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 117,00 kB.


Styl życia – zachowania pro- i anty- zdrowotne.


Sylwia Kusy
Pielęgniarstwo
Gr.17

      Czy ktoś kiedyś zastanawiał się nad definicją zdrowia? W ujęciu słownikowym jest to „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała zdrowie jako „stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, przy całkowitym braku choroby lub kalectwa”. Można także powiedzieć, że zdrowie jest stanem pełniej harmonii ciała, umysłu i duszy.
http://www.e-zdrowie.biz.pl/ 10.01.2011
Głównymi czynnikami warunkującymi zdrowie są:
1       styl życia,
2       środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy,
3       czynniki genetyczne
4       opieka zdrowotna (służba zdrowia).
      Pojęcie „styl życia” stało się popularnym określeniem w sferze zdrowia publicznego w ciągu ostatnich dekad. Począwszy od lat 80. XX wieku pojawia się zarówno w oficjalnych dokumentach WHO, jak i w publikacjach naukowych. Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia zakłada eliminację zachowań zagrażających zdrowiu, określony sposób odżywiania się, unikanie tytoniu i alkoholu oraz umiejętność zwalczania stresu. Promocja zdrowia, wykorzystując popularność powiedzenia „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, postawiła sobie za cel propagowanie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia.
      Styl życia to zespół postaw i zachowań zarówno jednostki, jak i całej społeczności. Zależność od środowiska, norm społecznych i kulturowych, w których człowiek żyje, od osobistych przekonań, systemów wartości i postaw. Styl życia oraz składające się na nie zachowania zdrowotne kształtują się przez całe życie, poczynając od wczesnego dzieciństwa. Obecnie, pomimo narastającego zagrożenia ze strony działań destrukcyjnych, jakie niesie ze sobą cywilizacja, promuje się coraz częściej modę na zdrowy styl życia. Niemniej jedna
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 117,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!