ikona pliku docx

Stwardnienie rozsiane cz.3 notatki

Materiał potrzebny do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Notatki z wykładów i ćwiczeń.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28,43 kB.


„ Leczenie zaburzeń oddawania moczu”
1. Okresowe samocewnikowanie
2. Założenie cewnika na stałe
3. Leczenie operacyjne
4.
= EDUKACJA PACJENTA I RODZINY =
- Nauka podawania leków
- Nauka radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leków

= PODSTAWOWE POJĘCIA =
- Niedowład - zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu powstałe najczęściej na skutek zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia. Wyróżniamy:
    - niedowład spastyczny – spowodowany uszkodzeniem OUN
    - niedowład wiotki – spowodowany uszkodzeniem obwodowym
- Monoplegia – niedowład lub porażenie jednej kończyny
- Hemiplegia – niedowład lub porażenie połowicze
- Paraplegia – niedowład lub porażenie obu kończyn dolnych
- Tetraplegia – niedowład lub porażenie czterokończynowe
- Apraksja – przy niedowładach lewostronnych zaburzenia programowania i wykonywania świadomych, sprawnych i celowych ruchów. Nie wywołuje zaburzeń wzroku, słuchu, mowy, uwagi i intelektu. Zaburzenie działania.
- Afazja – zaburzenia mowy (uszkodzenie dominującej półkuli mózgu)
- Agnozja – zaburzenia poznania.


DIAGNOZA

Pielęgniarska
- rozpoznanie stanu zdrowia w oparciu o ocenę aktualnych lub potencjalnych problemów chorego oraz jego reakcji na te problemy, w celu zaplanowania właściwego postępowania pielęgniarskiego (pielęgniarsko – opiekuńczego)

Obszar wspólny
- ogólny cel stawianej diagnozy (ocena stanu zdr.)
- niezbędność diagnozy w planowaniu, organizowaniu i zapewnieniu efektywnej opieki
- podobne sposoby i źródła gromadzenia danych
- ukierunkowanie bio-psycho-społeczne
- holistyczna ocena stanu chorego

Lekarska
- rozpoznanie stanu zdrowia na podstawie oceny poszczególnych układów, narządów, zmysłów z uwzględnieniem objawów podmiotowych i przedmiotowych w celu zaplanowania postępowania terapeutycznego.Postępowanie pielęgniarskie uzależnione jest od:
    - stadium choroby
    - nasilenia objawów
    - stopnia samoopieki
- Model Dorothy Orem –
Pielęgnowanie wspierająco uczące
(pacjent zdolny do samoopieki)

Pielęgnowanie częściowo kompensacyjne
(pacjent częściowo zdolny do opieki)

Pielęgnowanie kompensacyjne
(pacjent niezdolny do samoopieki)
    włączamy rodzinę i chorego do: autorealizacji, samoakceptacji i samopielęgnacji.

= PROBLEMY PIELĘGNACYJNE =

1. Zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej prowadzące do ograniczenia samoopieki.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - codzienny ruch
        - uregulowanie odżywiania
        - normalizacja napięć poprzez ćwiczenia
        - ocena wg. skali EDSS
2. Wzmożone napięcie mięśniowe (spastyczność), duże ryzyko powstania przykurczów.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - zabiegi fizykalne: masaże, okłady z lodu
        - eliminowanie dodatkowych czynników sprzyjających powstawaniu przykurczów
        - usprawnienie, aktywizowanie, pionizacja
        - umożliwienie prowadzenia fizjoterapii
        - udział w farmakoterapii
        - minimalizowanie działań niepożądanych leków, przedawkowania
3. Drżenie zamiarowe, nieprawidłowa koordynacja ruchu.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - pomoc w spożyciu posiłków
        - dostosowanie naczyń do potrzeb pacjenta
        - udział w farmakoterapii (gabapentyna)
4. Ból spowodowany różnymi czynnikami.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - farmakoterapia
        - metody niefarmakologiczne radzenia sobie z bólem
        - relaksacja, muzykoterapia
5. Możliwość pogorszenia stanu zdrowia.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - zapobieganie wszelkiego rodzaju infekcjom
        - unikanie przegrzania na słońcu, gorących kąpieli
        - unikanie wychłodzenia
        - edukacja rodziny w zakresie profilaktyki wtórnej
        - kontrolne badania lekarskie
        - pobranie krwi do badań na zlecenie
        - obserwacja i wczesne wykrycie (rozpoznanie) rzutów
6. Możliwość wystąpienia działań ubocznych związanych ze sterydoterapią.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - podawanie leków przed południem
        - uzupełnianie elektrolitów
        - kontrola glukozy i elektrolitów
        - ochrona skóry
        - podaż blokerów wydzielania żołądkowego
    - OBJAWY skutków ubocznych: kołatanie serca, uderzenia gorąca, metaliczny posmak
7. Możliwość wystąpienia objawów niepożądanych.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - edukacja w kierunku wczesnego wykrywania objawów niepożądanych w postaci:
            - objawów grypopochodnych
            - zmian miejscowych w miejscu wkłucia
        - prowadzenie dzienniczka wstrzyknięć
        - zapewnienie ciągłości opieki pielęgniarskiej przez cały czas trwania terapii
        - kontrola badań biochemicznych co 3 msc
        - udzielenie wsparcia, empatii
8. Zatrzymanie bądź nietrzymanie moczu.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - trening pęcherza
        - wyciskanie moczu (?)
        - cewnikowanie przerywane
        - kontrola diurezy
        -okresowe badania moczu
        - cewnik na stałe
        - profilaktyka wtórna zakażeń pęcherzowych (wit. C, żurawina, urosept, gnijal)
9. Zaparcia stolca związane z zaburzeniem funkcji zwieraczy odbytu.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - dieta bogatoresztkowa, sztuczny błonnik
        -zwiększona ilość płynów, zupy
        - aktywizacja
        - kontrola częstości wypróżnień
        - czopek – lewatywa – ręczne wydobycie stolca
10. Trudności w zaspokajaniu potrzeb seksualnych ze zmęczeniem, zaburzenia czucia.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - udostępnienie, nakłonienie pacjenta do rozmowy z psychologiem
        - niefarmakologiczne metody np. polecenie magazynu
        - udział w farmakoterapii (np. Viagra)
11. Możliwość wystąpienia odleżyn.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - ocena stanu odżywiania
        - kontrola apetytu
        - suplementacja żywieniowa
        - zmiana pozycji
        - udogodnienia, materace
12. Lęk związany z przyszłością.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        - wsparcie emocjonalne
        - udostępnienie wsparcia instytucjonalnego
        - psychoterapia elementarna
        - motywacja pacjenta
        - rozważanie konsultacji psychologa
! 13. Możliwość wystąpienia owrzodzeń w obrębie kończyn dolnych.
    - Interwencje pielęgniarskie:
        -odpowiednia nieuciskająca odzież
        - unikanie pozycji ze spuszczonymi nogami
        - toaleta i kontrola stóp i paznokci
        - unikanie potencjalnych urazów kończyn dolnych
        - natłuszczanie kończyn – sucha skóra ulega uszkodzeniu
        - ćwiczenia kończyn

! Przypomnieć sobie skale: Norton, Barthel, Vas !
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28,43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!