ikona pliku docx

Stwardnienie rozsiane notatki


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.61 kB.


Stwardnienie Rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się występowaniem wieloogniskowych uszkodzeń o cechach zapalno demielinizacyjnych w obrębie rdzenia kręgowego i mózgu nieprawidłowości te występują najczęściej w istocie białej i są to zmiany dynamiczne.

Łacińska nazwa to sclerosis multiplex. Stąd często używanym skrótem na określenie schorzenia jest skrót z pierwszych liter słów - "SM". Angielskie tłumaczenie to multiple sclerosis(skrót "MS"). W polskich przekazach stwardnienie rozsiane oznacza się również skrótem "SR".

Jest to choroba o wielofazowym, nawrotowym i lub postępującym przebiegu oraz rozsianych objawach neurologicznych. Nazwa "stwardnienie rozsiane" wynika z nieregularnego rozmieszczenia plak demielinizacyjnych czyli szarawych, stwardniałych obszarów zapalnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, jak również nieregularności nasilania się objawów w czasie.

Ogólnie przyjęte pojęcia określające rozwój choroby to: rzut, remisja, aktywność i progresja choroby.

 Rzut choroby jest to wystąpienie objawów neurologicznych lub ich nasilenie trwające dłużej niż 24godziny.

 Remisja choroby to zwolnienie lub ustąpienie objawów, które również trwało dłużej niż doba. Remisja jest więc okresem między kolejnymi rzutami.

Aktywność choroby w odniesieniu do stwardnienia rozsianego to liczba rzutów, ich intensywność, charakter oraz czas trwania.

Progresja jest to stopniowy, stały postęp choroby zwiększający się o daną wartość w używanej do oceny przebiegu skali.

 Przyczyny stwardnienia rozsianego do końca  nie są znane. Istnieją hipotezy zakładające, że przyczyną SM może być wirus lub nieznany dotąd antygen. W mechanizmie powstawania choroby bierze się pod uwagę proces autoagresji układu odpornościowego, który doprowadza do rozpadu osłonek mielinowych. Mimo, że etiologia SM nie jest znana, zaobserwowano  że na jej wystąpienie mają wpływ czynniki geoklimatyczne, rasowe (genetyczne) , wiek oraz płeć.

Czynniki geoklimatyczne

Największy wskaźnik zachorowalności ma Europa Środkowa  i Północna, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Południowa część Kanady, w Polsce okolice Poznania. Prawie nie spotyka się zachorowań na SM w tropikach i Japonii.

Czynniki genetyczne

Badania wskazują, że stwardnienie rozsiane występuje częściej wśród bliskich krewnych, w szczególności wśród rodzeństwa (47%) oraz rodziców i dzieci (37%) Poza tym, stwardnienie rozsiane najczęściej dotyka Europejczyków i ich potomków.

Wiek i płeć

Na SM chorują częściej ludzie młodzi, w przedziale wiekowym między 20 a 50 rokiem życia. Wyjątek stanowi Wielka Brytania, gdzie najwięcej zachorowań notuje się wśród ludzi w wieku od 50 do 65 lat. Statystyki wskazują również, że kobiety zapadają na stwardnienie rozsiane średnio 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Średni wiek zachorowań uzależniony jest również od typu SM. Postać rzutowo remisyjna oraz postępująco rzutowa pojawia się mniej więcej w wieku 25 30 lat, natomiast postacie pierwotnie i wtórnie postępujące około 40 roku życia. Na stwardnienie rozsiane częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. W większości krajów Europy ilość chorych kobiet przypadających na jednego chorego mężczyznę wynosi około 2. W Polsce współczynnik ten również kształtuje się na podobnym poziomie.

Objawy

Każdy chory ze stwardnieniem rozsianym ma inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Nie ma typowego przebiegu SM. U większości pacjentów obserwuje się więcej niż jeden symptom tej choroby, i mimo, że istnieją objawy typowe dla wielu chorych, u żadnej z nich nie można stwierdzić występowania wszystkich.

Najczęstsze objawy choroby to:

Zaburzenia wzroku

- Mimowolne ruchy gałki ocznej

-Niewyraźne widzenie

-Zapalenie nerwu wzrokowego

-Widzenie podwójne (diplopia)

-Całkowita utrata wzroku (rzadko)

Problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów

-Utrata równowagi

-Drżenie kończyn

-Brak koordynacji ruchów

-Zawroty głowy

-Utrata częściowej kontroli nad kończynami

-Uczucie osłabienia: najczęściej dotyczy nóg, odczuwane podczas chodzenia

Zaburzenia napięcia mięśniowego spastyczność

-Wzmożone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni mogą mieć niekorzystny wpływ na poruszanie się

-Skurcze

Zaburzenia mowy

-Mowa spowolniona

-Mowa bełkotliwa

-Zmiana rytmu mowy

-Trudności z połykaniem (dysfagia)

Zmiany w odbiorze bodźców

-Uczucie mrowienia

-Drętwienia ( parestezja)

-Uczucie palącego gorąca

-Z SM czasem wiąże się też ból o charakterze przewlekłym, np. nerwobólem trójdzielnym ( ból mięśni twarzy), bólami pozostałych mięśni

Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i jelit

-Potrzeba częstszego wypróżniania się, niepełne wypróżnianie się, utrata kontroli nad momentem wypróżnienia

-Problemy z jelitami: zaparcia, a rzadziej utrata kontroli nad pracą jelit

Zaburzenia w sferze seksualnej

-Zmniejszenie popędu płciowego

-Impotencja

-Zmniejszenie wrażliwości na dotyk i inne bodźce

Nadwrażliwość na ciepło

-Ten symptom bardzo często powoduje przejściowe pogorszenie się objawów

Zaburzenia percepcji i zaburzenia emocjonalne

-Utrata pamięci krótkotrwałej

-Trudności z koncentracją, oceną...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!