ikona pliku doc

STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU notatki

Roboczy kawałek z mojego \"licencjata\" z przypisami.


  839 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 839
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 113,00 kB.


Geneza metody studium przypadku. Poddając analizie znaczeniowej sformułowanie studium przypadku, które bywa używane w odniesieniu do metody indywidualnych przypadków, warto sięgnąć do etymologicznego znaczenia słów to sformułowanie tworzących. Aleksander Bruckner słowo przypadek wywodzi od pad, padnę, paść, padać, a podobny źródłosłów mają mieć słowa: napad, przepaść, spadzisty, wypadek.2 2 A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 390 Sięgając do słownika łacińsko ? polskiego znajdujemy tłumaczenie słowa casus po pierwsze jako upadek, padanie, obalenie, a w drugiej grupie znaczeniowej jako błąd, zagładę, koniec, wynik, a także wypadek, zdarzenie, przypadek, wydarzenie.3 3 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko ? polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, PWN, Warszawa 1984, s. 79 Na przełomie XIX i XX wieku casus objaśniano jako wszystko to, co wydaje się niekoniecznym, niezamierzonym lub czego przyczyny i racji nie możemy podać. Przypadkowość przeciwstawiano konieczności albo celowości. Za względnie przypadkowe uznano zdarzenie, którego przyczyn nie umiemy podać, a absolutnie przypadkowe miałoby być wydarzenie, które w samej rzeczy nie jest niczym uwarunkowane.4 4 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XIV, Wyd. Gutenberga, Kraków 1927, s. 184 W prawie, jako nauce, przypadek rozumiany jest jako każde zdarzenie, którego skutkom, nawet przy największej staranności, nie można było zapobiec. Wedle teorii subiektywnej jest to zdarzenie zewnętrzne, występujące z taką siłą, że szkodliwym ich skutkom, zwyczajnie używanymi środkami, nie da się zapobiec. Teoria obiektywistyczna zawęża znaczenie tego pojęcia, definiując je jako zdarzenie zachodzące niezależnie od zainteresowanych stron, któremu strony nie mają możliwości zapobiec.5 5 Mała encyklopedia, PWN, Warszawa 1979, s. 554 i 638 Najnowszy (dostępny w Internecie) S
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 113,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!