ikona pliku doc

Strona bierna w języku polskim notatki

Tworzenie strony biernej w języku polskim. Tabele oraz opisy. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz. 3.


  402 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 402
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33,50 kB.


STRONA BIERNA
Stronę bierną w języku polskim tworzymy:
formy osobowe czasownika być
(jestem, byłam, będę, będzie…)
imiesłów przymiotnikowy bierny od czasowników niedokonanych
(myty, czesany, kochany)
Np. Dziecko było czesane przez matkę.      
formy osobowe czasownika być oraz czasownika posiłkowego zostać
(zostanę…, zostałem…)
imiesłów przymiotnikowy bierny od czasowników dokonanych
(umyty, uczesany, przeczytany)
Np. Książka została przeczytana przez wszystkich uczniów w klasie.
      Obiad jest przygotowany i stoi na stole
      Jeżeli wykonawca czynności jest znany, wówczas używamy przyimka przez:
Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba.

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY
Tworzymy od czasowników niedokonanych i dokonanych za pomocą:
      Jeśli temat czasownika kończy się na –a i –e
temat bezokolicznika + -ny
Brać             bra – ny
Czyta ć             czyta – ny
Widzieć             widzia – ny (-e- : -a-)
Słyszeć             słysza – ny (-e- : -a-)
      Jeśli temat kończy się na –i, -y oraz spółgłoskę (oprócz r, ł)
temat czasu teraźniejszego + -ony
Robić             robi – ony
Tłumaczyć       tłumacz – ony
Piec             piecz – ony (ty pieczesz)
Nieść             niesi – ony (ty niesiesz)
Kłaść             kładzi – ony (ty kładziesz)
Jeść             jedz – ony (oni jedzą)
3. Jeśli temat kończy się na –i, -y, -u, -ą oraz -ną
temat bezokolicznika + -ty
Pić                   pi – ty
Myć             my – ty
Kuć             ku – ty
Spiąć             spię – ty (-ą- : -ę-)
Zamknąć             zamknię – ty (-ą- : -ę-)
Zmarznąć             zmarznię – ty (-ą- : -ę-)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!