ikona pliku doc

Strona bierna w języku polskim notatki

Strona bierna w języku polskim - scenariusz lekcji, polski dla cudzoziemców, cz. 1.


  581 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 581
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 45,50 kB.


Temat lekcji: Kraków został założony przez króla Kraka – ćwiczenia w tworzeniu strony biernej w języku polskim.
Cel ogólny:
      wprowadzenie strony biernej czasowników.
Cele szczegółowe:
      wskazanie zasad tworzenia strony biernej w języku polskim,
      wprowadzenie zasad tworzenia imiesłowów przymiotnikowych biernych,
      określenie funkcji strony biernej w zdaniu oraz częstotliwość jej występowania,
      utrwalanie zdobytych umiejętności za pomocą ćwiczeń gramatycznych,
      zapoznanie uczniów z wykorzystaniem strony biernej w autentycznych tekstach,
      ćwiczenia komunikacyjne,
      doskonalenie umiejętności wymowy,
      poszerzanie zasobu leksykalnego.
Pomoce:
      tablica i kreda,
      tablice gramatyczne zawierające zasady tworzenia strony biernej,
      kserokopie z tekstami – autentyczne teksty pochodzące z prasy,
      kserokopie z ćwiczeniami i tabelami gramatycznymi.
Formy pracy:
      praca indywidualna,
      praca w grupach,
      praca w parach
      praca zbiorowa
Techniki pracy:
      praca z tekstem – zamiana tekstu napisaego w stronie biernej na czynną,
      uzupełnianie ćwiczeń gramatycznych,
      samodzielne tworzenie krótkich wypowiedzi z użyciem strony biernej.
Metody nauczania:
      komunikacyjna,
      gramatyczno – tłumaczeniowa,
      kognitywna
Materiały:
      Piotr Garncarek, Czas na czasownik, Kraków 2002.
      Janusz Kucharczyk, Już mówię po polsku, Łódź 1999,
      Ewa Lipińska, Elżbieta G. Gąmbska, Kiedyś wrócisz tu, Kraków 1997,
      Magdalena Szelc-Mays, Elżbieta Rybicka, Słowa i słówka, Kraków 1997.
      Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców, Wrocław 2005.
ETAP
LEKCJI
CEL
CZAS
PRZEBIEG LEKCJI
I
Nawiązanie kontaktu, przejście na język docelowy
5 minut
Powitanie studentów. Lektor sprawdza obecność, pyta uczniów: Co słychać? Co się wydarzyło w ostatnich dniach?
II
Wprowadzenie materiału gramatycznego
15 minut
Lektor rozdaje uczniom kserokopie zawierające materiał gramatyczny ujęty w tabelach. Na tablicy zapisuje kilk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 45,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!