ikona pliku odt

Streszczenie Fieldwork jest sztuką do 22 rozdziału notatki

Streszczenie książki Fieldwork jest sztuką do 22 rozdziału


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 220.43 kB.


Badanie jest zespołem działań nakierowanych na zgromadzenie informacji - indywidualnym wywiadem kwestionariuszowym.

Indywidualny wywiad kwestionariuszowy jest najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji, jeśli stanowią je poglądy, opinie czy fakty podawane osobiście. Informacje uzyskiwane od różnych osób gromadzone są w standaryzowanych warunkach i w ujednolicony sposób.

Rodzaje badań ze względu na ich przedmiot i tryb realizacji - na badania opinii publicznej, badania rynku oraz badania akademickie. Badania opinii publicznej dostarczają wiedzy na temat preferencji społeczeństwa w sprawach, które są postrzegane jako ważne. Przykładem są sondaże przedwyborcze, szybkie, płytkie, duży wachlarz zagadnień. W badaniach rynku, zwanych też konsumenckimi lub marketingowymi, zakres badanych zagadnień jest z reguły wąski - ograniczony do pewnej kategorii produktów. Na przykład badanie może dotyczyć konsumpcji jogurtu przez respondenta i jego rodzinę. Niełatwe pytania „drążą temat” w stopniu znacznie wykraczającym poza poziom codziennej refleksji. Badania akademickie realizowane są głównie dla celów poznawczych. Jedną z ich charakterystycznych cech jest ukryty związek pytań zadawanych respondentom z wnioskami, jakie wyciąga się na podstawie uzyskanych odpowiedzi.

Refleksja akademicka operuje niekiedy na poziomie abstrakcyjnym, nieprzekładalnym bezpośrednio na język codziennej rozmowy. Na przykład, pytanie: „Czy zgodziłby się Pan, aby Pana córka wyszła za mąż za Murzyna?”, może wywołać u respondenta zdziwienie i konsternację, gdyż, po pierwsze, może on nie mieć córki, zaś po drugie może to być dla niego sytuacja nieznana, ponieważ w swoim otoczeniu społecznym nie spotyka na co dzień Murzynów. Dla autora badań odpowiedź na to pytanie może natomiast stanowić trafny wskaźnik postawy zwanej konserwatyzmem i, co więcej, zasadność stosowania tego wskaźnika została potwierdzona w wielu wcześniejszych badaniach. Płynie stąd wniosek, że ankieter nie zawsze jest w stanie odczytać faktyczną intencję pytania, gdyż nie dysponuje wiedzą, na podstawie której pytanie zostało włączone do kwestionariusza. Z drugiej strony, w badaniach akademickich występują również pytania o konkretne fakty, przy czym niekiedy są to pytania bardzo drobiazgowe, na przykład Jakiej wielkości gospodarstwo rolne miał dziadek Pana matki?”. Pytania tego rodzaju również mogą okazać się trudne dla respondentów, niekiedy prowadzą do irytacji, ponieważ wymaga....

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 220.43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!