ikona pliku docx

streszczenie artykułu o osobach niesłyszących notatki

SZKOŁA SPECJALNA DWUMIESIĘCZNIK


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.11 kB.


Aleksandra Łuczak, II rok, resocjalizacja, gr 2.
Streszczenie artykułu Mariusz Sak Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej zawartego w dwumiesięczniku SZKOŁA SPECJALNA, nr 3 (254) 2010, tom LXXI ( maj, czerwiec).

          Młodzież niesłysząca często uczy się zawodu, który nie ma nic wspólnego z ich zainteresowaniami czy ambicjami. Należy również podkreślić, iż występuje duży problem z uzyskaniem formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przez te osoby.
          Egzamin zawodowy powinien sprawdzać poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, które są określone w standardach odrębnymi przepisami dla każdego zawodu.
Absolwentowi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się przysługuje stworzenie dla niego odpowiednich warunków, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej oraz poradni psychologi

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.11 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!