ikona pliku odt

Stres i radzenie sobie ze stresem notatki

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.


  1433 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1433
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,38 kB.


STRES
STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.
      Stres może być:
      CHRONICZNY
      OSTRY
      TRAUMATYCZNY
      Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową
      Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa długo
      Stres traumatyczny jest jak eksplozja o dużym polu rażenia – mała bombka atomowa.
      Stres powodują zarówno negatywne, jak i pozytywne wydarzenia w naszym życiu.
      Wykres z iloscia stresu w stosunku do anszej aktywnosci działania – nalepsza sytuacja optymalna.
STRES TRAUMATYCZNY:
      Zdarzenie traumatyczne: poważne zagrożenie życia jednostki, poważne zagrożenie dla osoby bliskiej, zniszczenie domu, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, bycie świadkiem zamordowania kogoś itp.
      Zdarzenia traumatyczne:
      katastrofy naturalne – np. trzęsienia ziemi, powodzie.
      Katastrofy spowodowane przez człowieka np. pożar, duża kraksa drogowa itp.
      Przemoc między ludźmi: zorganizowana, przestępstwa polityczne, czyny kryminalne – w rodzinie, poza rodziną
      NASTĘPSTWA WSTRZĄSU EMOCJONALNEGO SPOWODOWANEGO ZDARZENIEM TRAUMATYCZNYM:
      Natrętne nawracanie obrazów i przykrych doznań związanych ze zdarzeniem
      Silna skłonność do unikania myśli, uczuć miejsc przypominających zdarzenie
      Utrzymywanie się objawów zwiększonego pobudzenia, które były nieobecne przed traumą.
      Rozwój zaburzeń zdrowia psychicznego: np. depresja, uzależnienia, zaburzenia lękowe
      Mysli i próby samobójcze


      CHRONICZNY STRES ZAWODOWY:
      To w jaki sposob jestemy i czy jestesmy podatni na stres chroniczny zawodowy zalezy w duzej mierze od naszych indywidualnych wlasniwosci i predyspozycji, ale także od warunkow srodowiska pracy.
      ZAGROŻENIA PSYCHOSPEŁECZNE W MIEJSCU PRACY – są to bodźce/sytuacje które oddziaływuja na człowieka powodujac szkodę w postaci zaaburzen funkcjonowania i zdrowia.
      Żródłem stresu są dwie właściwości pracy:
- wymagania psychologiczne
- swoboda
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,38 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!