ikona pliku doc

stres notatki

skrypt dla studentów pielęgniarstwa


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 364.50 kB.


Dydaktyka –wykłady
z greckiego didasco – uczę, nauczam i didescalos – nauczyciel, pouczający. Po raz pierwszy termin użyty w Niemczech w XVII w.
Oznacza naukę o nauczaniu i uczeniu się, należącą do rodziny dyscyplin o wychowaniu – nauk pedagogicznych.
Wg niemieckiego dydaktyka z XVII w. Wolganga Ratkego jest nie tylko sztuką nauczania, ale również wychowania.
Podobnie uważał znany dydaktyk czeski Jan Amos Komeński – autor opublikowanego dzieła „Wielka dydaktyka”, przedstawiające uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego.
Tak pojmując dydaktykę J. A. Komeński walczył o prawa człowieka do oświaty.
Jan Jakub Rousseau (1712 – 1778) walczył o prawo dziecka do aktywności i swobodnego rozwoju.
Kontynuatorem myśli wielkich swych poprzedników był Jan Henryk Pestalozzi (1746 – 1827). Stworzył oryginalny system dydaktyczny, zakładający, że wychowanie nowego człowieka jest możliwe tylko w takim ustroju społecznym, w którym zlikwiduje się egoizm jednostki i grup społecznych. Zmierzał on do oparcia całego nauczania na psychologii dziecka.
Celem nauczania powinno być pobudzenie i rozwijanie własnej działalności umysłowej dziecka, poprzez kierowanie obserwowaniem otaczających go zjawisk, ich uogólnieniem i werbalizowaniem.
Niewątpliwą jego zasługą było zwracanie uwagi na rolę działania w procesie nauki szkolnej.
Jako twórca nauki o rzeczach, opartej na poznawaniu rzeczy z otoczenia – poprzez liczenie, mierzenie i nakazywanie – wprowadził do metodyki nauczania początkowego wiele form aktywności praktycznej dzieci, jak obserwowanie, rysowanie, dokonywanie pomiarów, wytwarzanie przedmiotów.
Jan Fryderyk Herbart ( 1776 – 1841) – filozof, psycholog, pedagog – stworzył własny system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii.
Uznawał, iż głównym celem wychowania i kształcenia jest kształtowanie moralnego charakteru poprzez kierowanie dziećmi, karność i nauczanie wychowu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 364.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!