ikona pliku pdf

Strategia rozwoju transportu notatki

Opis rozwoju transportu kilka lat przed wejściem do UE do roku 2012


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 5.87 MB.


MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU
(z perspektywą do 2030 roku)
Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE.............................................................................................................................................. 5 STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU ................................................................................ 5 Miejsce i rola Strategii Rozwoju Transportu........................................................................................................ 5 Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze transportu ........................................................................... 7 Struktura dokumentu .......................................................................................................................................... 9 1. DIAGNOZA STANU POLSKIEGO TRANSPORTU - WNIOSKI ....................................................................... 12 1.1 Uwagi wstępne .......................................................................................................................................... 12 1.2 Stan infrastruktury transportowej ............................................................................................................... 12 1.3 Potencjał przewozowy gałęzi transportu .................................................................................................... 20 1.4 Rynek przewozów ładunków...................................................................................................................... 22 1.5 Rynek przewozów osób ............................................................................................................................. 23 1.6 Bezpieczeństwo w transporcie................................................................................................................... 24 1.7 Oddziaływanie transportu na
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 5.87 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!