plik rtf

Miedzynarodowe stosunki polityczne


Międzynarodowe stosunki polityczne‭ ‬-‭ ‬Włodzimierz Malendowski‭ ‬-‭ ‬streszczenie książki STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej,‭ ‬członkiem NATO stała się w‭ ‬1999‭ ‬roku.‭ ‬W‭ ‬1998‭ ‬wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie‭ (‬OBWE‭)‬.‭ ‬Obecnie blisko‭ ‬200‭ ‬państw świata,‭ ‬zróżnicowane są ze względu na wielkość,...

plik doc

Stosunki Międzynarodowe - Łoś Nowak


Współczesne stosunki międzynarodowe Teresa Łoś-Nowak Moje opracowanie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ 1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa zaczęły kształtować się w I połowie XIX wieku. Do poznania stosunków międzynarodowych badacze wykorzystują podstawowe metody oparte na obserwacji, idealizacji, izolacji czy agregacji. Wzrost znaczenia funkcjonalności tej dyscypliny zwiększył się po zakończeniu I WŚ. U...

plik doc

USA system polityczny


USA USA (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) Prezydent: Barack Obama Ustrój: Republika związkowa o systemie prezydenckim Typ: Federacja Stolica: Waszyngton Język urzędowy: Angielski Podział: 50 autonomicznych stanów i Dystrykt Kolumbii. Ewolucja Systemu W 1787r Kongres kontynentalny uchwalił konstytucję Stanów Zjednoczonych uchwalił konstytucję Stanów Zjednoczonych, która nadała jej charakter republiki związkowej. Wyłoniły się wtedy z tego 2 ugrupowania (antyfederaliści i feder...

plik doc

Polityka zagraniczna Polski

Polska polityka zagraniczna po 1989
Wykład 3. III 2 Modele realizacji polskiej polityki zagranicznej po 1989:       kanclerski – realizowany przez Prezesa RM, polegający na nadawaniu przez niego kierunków polityki zagranicznej oraz monitorowaniu jej funkcjonowania ( rząd SLD-UP 2001-2005)       model szefa dyplomacji – minister spraw zagranicznych posiadał pełnomocnictwo dyplomatyczne i dużą autonomię w zakresie kreowania polityki zagranicznej (Krzysztof S...

plik doc

Zaimki w Niemieckim

Odmiana zaimków osobowych
Rodzaj męski i nijaki Rodzaj żeński i liczba mnoga Ich (mój) Mein Meine Du (twój) Dein Deine Er (jego) Sein Seine Sie (jej) Ihr Ihre Es (jego) Sein Seine Wir (nasz) Unser Unsere ihr (wasz) DER Euer Eur sie (ich) DIE Ich Ihre Sie (pana/pani/państwa) DAS Ihr Ihre ZAIMKI OSOBOWE W BIERNIKU       Rodzaj męski i nijaki Rodzaj żeński i liczba mnoga Ich (mnie) Mir Du (ciebie) Dich Er (jego) DER Ihn Es (jego) D...

plik doc

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Początki Na Konferencji w San Francisco, gdzie 26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, blisko 40 organizacji pozarządowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. Karta Narodów Zjednoczonych stanowi, iż ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane między innymi: "chronić następne pokolenia przed klęską wojny" oraz "przywrócić wiarę w podstawowe pra...