ikona pliku doc

Stopnie upośledzenia umysłowego notatki

krótka charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego


  152 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 152
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 112,50 kB.


Stopień lekki
Stopień głębszy
Umiarkowany
Znaczny
Głęboki
charakterystyka
      Iloraz inteligencji SW 52-68, W 55-69
      Iloraz rozwoju sprawności intelektualnych 52-68, 55-69
      Iloraz dojrzałości społecznej 64-68
      Odchylenia standardowe –3,00S--2,01S
      Jednostki dorosłe nie przekraczają poziomu intelektualnego 12 letniego dziecka
      Dojrzałość społeczna 17 lat
      Iloraz inteligencji 36-31, 40-54
      Iloraz rozwoju sprawności intelektualnych 36(40)-51(54)
      Dojrzałość społeczna 44-63
      Odchylenia standardowe –4,00S-
-3,01S
      Poziom inteligencji 8 letniego dziecka
      Dojrzałość społeczna 10 lat
      Iloraz inteligencji 25-35, 25-39
      Iloraz rozw. spawn. Intelekt. 20(25)-35(39)
      Dojrzałość społeczna 24-43
      Odchylenia –4,01S- -5,00
      Poziom intelektualny 5-6 lat
      Dojrzałość społeczna 7-8 lat
      Iloraz inteligencji 0-19, 0-24
      Rozwój sprawności intelektualnych 0-19(24)
      Dojrzałość społeczna 0-23
      Odchylenia poniżej – 5,01
      Poziom rozwoju intelektualnego 3 lata
      Dojrzałość społeczna 4 lata
postrzeganie
      Sprawność spostrzegania zasadniczo w normie
      Spostrzeżenia są niedokładne, nieprecyzyjne
      Wolny tok spostrzegania
      Trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów, cech przedmiotów i zjawisk
      Zachowanie zdolności do percepcji muzyki
(Bogdanowicz)
      Przebiega wolno i ma wąski zakres
      Trudności w percepcji większych całości wymagające jednoczesnego uwzględniania wielu detali, spostrzegają bezładnie i przypadkowo
      Obniżona sprawność spostrzegania
      Spostrzega cechy konkretne, nie odróżnia cech ważnych (B)
      Zaburzenia w zakresie receptorów tj. wzroku, słuchu, kory mózgowe w której dokonują się analiza i synteza odebranych wrażeń powoduje to że dziecko niedokładnie odzwierciedla otaczającą je rzeczywistość
      Węższy zakres spostrzeżeń
      Proces spostrzegania przebiega wolno (K)
      Znacznie obniżona sprawność i szybkość spostrzegania
      Spostrzeżenia niedokładne, trudności rozpoznawania przedmiot
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 112,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!