ikona pliku odt

stawy notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.97 kB.Stawy Obręczy Kończyny górnej :
mostkowo-obojczykowy
więzadła → międzyobojczykowe i żebrowo-obojczykowe
ruchy → wysuwanie i cofanie, unoszenie i opuszczanie
barkowo-obojczykowy
więzadła → kruczo-obojczykowe, czworoboczna i stożkowate
ruchy → dzięki połączeniu obojczyka z łopatką ich ruchy są sprzężone, jedynie ruchy obrotowe wokół osi przechodzącej przez staw ,mogą bywać niezależne.
Stawy Kończyny Górnej wolnej
:
Staw ramienny
(kulisty, wieloosiowy)
pow. stawowe →
wydrążenie stawowe łopatki i
głowa k. ramiennej.
Stosunkowo mała i płytka panewka stawu jest pogłębiona przez
obrąbek stawowy zbudowany z chrząstki włóknistej.
więzadła → kruczo-barkowe, kruczo-ramienne, obrąbkowo-ramienne (między obrąbkiem stawowym a guzkiem mniejszym),
ruchy → zginanie i prostowanie (, przywodzenie i odwiedzenie , rotacja wewnętrzna i zewnętrzna
Staw ramienno-łokciowy (zawiasowy)
pow. stawowe → bloczek k. ramiennej i wcięcie bloczkowe k. łokciowej
Staw ramienno-promieniowy
( kulisty)
pow. stawowe → główka k. ramiennej i głowa k. promieniowej (wydrążona , stanowi panewkę stawu )
Staw promieniowo-łokciowy bliższy (jednoosiowy, obrotowy)
pow. stawowe → obwód stawowy głowy k. promieniowej i wcięcie promieniowe k. łokciowej.
Torebka stawów ramienno-łokciowego, ramienno-promieniowego i promieniowo-łokciowego bliższego → więzadło pierścieniowate k. promieniowej (obejmuje ściśle głowę k. promieniowej i nie pozwala na jej wysunięcie ku dołowi), więzadło poboczne łokciowe (nadkłykieć przyśrodkowy k.ramiennej i brzeg przyśrodkowy k. łokciowej) i promieniowe
(nadkłykieć boczny i dzieląc się na dwa obejmuje głowę k. promieniowej i przyczepia się do obu brzegów wcięcia promieniowego k. łokciowej)
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
nie jest zaliczany ani do st. łokciowego ani do promieniowo-nadgarstkowego.
Panewkę stawu tworzy kość promieniowa a głowę
k. łokciowa
błona międzykostna ?
Stawy ręki
a) promieniowo-nadgarstkowego
b) międzynadgarstkowe
c) śródnadgarstkowy
d) nadgarstkowo-śródręczne
e) nadgarstkowo-śródręczny kciuka
f) śródręczno-paliczkowe
g) międzypaliczkowe
Stawy Obręczy Kończyny Dolnej :
staw krzyżowo-biodrowy
więzadła → krzyżowo-biodrowe brzuszne, krzyżowo-biodrowe międzykostne , krzyżowo-biodrowe grzbietowe , biodrowo-lędźwiowe, krzyżowo-guzowe i krzyżow-kolcowe
spojenie łonowe
Stawy Kończyny dolnej wolnej :
Staw biodrowy (wieloosiowy, kulisty)
Panewka otoczona jest obrąbkiem panewkowym który ją bogłębia
a) w. poprzeczne panewki
b) w. głowy k. udowej (panewka → dołek głowy k. udowej, funkcja w odżywianiu kości)
c) w. biodrowo-udowe
(kolec biodrowy przedni dolny → kresa międzykrętarzowa,hamuje nadmierne prostowanie , przywodzenia i opadania miednicy na str. przeciwną )
d) w. łonowo-udowe ( gałąź górna k. łonowej → kresa międzykrętarzowa, hamuje nadmierne przywodzenie uda i obrót na )
e) w. kulszowo-udowe (k. kulszowa → przedni brzeg krętarza większego)
f) warstwa okrężna (przebiega w najwęższym miejscu torebki i przyczynia się do utrzymania głowy k. udowej w panewce)
Staw kolanowy
NAJWIĘKSZY STAW LUDZKIEGO CIAŁA
głowa stawowa → kłykcie k. udowej
panewka → kłykcie k. piszczelowej
rzepka – największa trzeszczka ludzkiego ciała
więzadło rzepki → ścięgno m. czworobocznego uda
łąkotki stawowe → przyśrodkowa i boczna , ich brzegi przednie łączy więzadło poprzeczne kolana. Łąkotki dzielą staw kolanowy na dwa piętra , w górnym – odbywają się głównie ruchy zginania i prostowania ,
w dolnym – obrotowe . Łąkotki w stawie kolanowym nie dają się wyczuwać
więzadła wewnętrzne → hamują nadmierne ruchy , zwłaszcza prostowania , podczas obrotu goleni do wewnątrz ww owijają się wokół siebie , hamując ten ruch, jedynie przy obrocie na zewnątrz rozwijają się i nie są napięte
a) krzyżowe przednie ( pow. przyśrodkowa kłykcia bocznego k. udowej → pole międzykłykciowe przednie k. piszczelowej)
b) tylne ( pow. boczna , wewnętrzna kłykcia przyśrodkowego k. udowej → pole międzykłykciowe tylne )
ww. zewnętrzne → wzmacniają torebkę stawową
a) poboczne piszczelowe (nadkłykieć przyśrodkowy k. udwej → przyśrodkowy i tylny brzeg kości piszczelowej )
b) poboczne strzałkowe ( nadkłykieć boczny kości udowej → głowa strzałki )
c) podkolanowe skośne ( wzmacnia tylną ścianę torebki, stanowi jedno z zakończeń m.półbłoniastego )
d) podkolanowe łukowate ( kłykieć boczny k.udowej → ściana tylna torebki)
e) troczki ( od góry łączą się z ścięgnem m.czworobocznego uda , u dołu – z kością piszczelową )
Staw piszczelowo-strzałkowy
tworzony pomiędzy głową strzałki i tylno-boczną powierzchnią kłykcia bocznego k.piszczelowej
więzadła → głowy strzałki przednie (przyczepia się do guzka Gerdy'ego) i tylne,
Więzozrost piszczelowo-strzałkowy

więzadła → piszczelowo-strzałkowe przednie i tylne
(od k. piszczelowej → pow. przednia i tylna kostki bocznej )
do więzozrostów należy również błona międzykostna goleni (łączy brzegi międzykostne, ustala kości względem siebie i jest miejscem przyczepu mięśni)
Stawy stopy:
Staw skokowo-goleniowy (złożony, jednoosiowy, bloczkowy ; zwany także stawem skokowym górnym)
główka stawowa → kość skokowa (ma kształt bloczka )
panewka stawu → k. strzałkowa i piszczelowa
kostki boczna i przyśrodkkokwa – ujmują bloczek z boków i nie pozwalając na ruchy boczne wzdłuż osi bloczka
więzadła :
a) przyśrodkowe/ trójgraniaste → od kostki przyśrodkowej do k. łódkowatej (piszczelowo-łódkowa ) , skokowej (cz. piszczelowo-skokowa przednia i tylna) i piętowej (cz.
piszczelowo-piętowa)
b) w. skokowo-strzałkowe przednie i tylne
c) w. piętowo-strzałkowe
Stawy międzystępowe :
Staw skokowo-piętowo-łódkowy (nazywany również stawem skokowym dolnym)
wiezadła → piętowo-łódkowe podeszwowe , skokowo-piętowe boczne i przyśrodkowe
panewka stawu → k. łódkowata i piętowa oraz więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe.
Ruchy → nawracania i odwracania ,zgięcia i prostowania,
Staw skokowo-piętowy
więzadła → skokowo-piętowe międzykostne (leży w zatoce stępu )
Staw poprzeczny stępu (Staw Choparta)
Staw skokowo-łódkowy + Staw piętowo-sześcienny
więzadła → rozdwojone (rozpoczyna się na przednim brzegu k. piętowej) = cz. piętowo-sześcienna (przyczepia się na pow. grzbietowej k.sześciennej)
+ cz. piętowo-łódkowa (biegnie do kąta tylno-bocznego k. łódkowej )
Staw klinowo-łódkowy (Kość łódkowata → 3 kości klinowate)
Stawy stępowo-śródstopne (Linia Lisfranca)
kość klinowata, sześcienna → kości śródstopia
więzadło podeszwowe długie → najdłuższe więzadło stopy (k. piętowa → podstawy II-V kości śródstopia )
Stawy śródstopno – paliczkowe
Stawy międzypaliczkowe
Stawy Czaszki :
staw skroniowo-żuchwowy
żuchwa łączy się z kośćmi skroniowymi , tworząc z każdej strony głowy staw kroniowo-żuchwowy , oba te stawy są ze sobą sprzężone
główka stawu → głowa żuchwy
panewka → przedni odcinek dołu żuchwowego i guzek stawowy (wyst. krążek stawowy)
ruchy → obniżanie i unoszenie, wysuwanie i cofanie, ruchy obrotowe
więzadła → boczne (podstawa wyrostka jarzmowego k. skroniowej → strona boczna szyjki żuchwy ), klinowo-żuchwowe ( kolec k. klinowej → pow. przyśrodkowa gałęzi żuchwy )
i rylcowo-żuchwowe ( wyr. rylcowaty k.skroniowej → kąt i brzeg tylny żu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.97 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!