ikona pliku docx

statystyka wykład notatki

opis dwucechowy


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.59 kB.


Statystyka 05.03.2013

OPIS DWUCECHOWY

RACHUNEK KORELACJI

POMIAR ILOŚCIOWY

 1. Metody badania korelacji między zmiennymi
 2. Szeregi statystyczne
 3. Wykresy- sposób obrazowy; wykresy rozrzutu ; na ich podstawie można stwierdzić charakter zależności
 4. Obliczanie współczynnika korelacji

Szeregi statystyczne i wykresy rozrzutu całkowita korelacja dodatnia (zależność wprost proporcjonalna ) zależność funkcyjna : y=x+2

Z wykresu można odczytać: charakter zależności, jaki jest kierunek zależności, jaka jest siła w przybliżeniu .

Żaden współczynnik korelacji nie może przekroczyć 1 lub -1 ! Kiedy współczynnik jest równy 0 to nie ma korelacji.

Jeśli znak to korelacja ujemna, jeśli znak + to korelacja dodatnia.

Szeregi statystyczne i wykresy rozrzutu Niska korelacja dodatnia

 1. Najczęściej stosowaną miarą siły związku między dwiema zmiennymi przy pomiarze ilościowym jest współczynnik korelacji r Pearsona
 2.  Współczynnik korelacji informuje nas o tym w jakim stopniu dwa zjawiska są ze sobą powiązane, w jakim stopniu  zmianie jednego zjawiska odpowiada zmiana drugiego zjawiska
 3. Warunki stosowania współczynnika r- Pearsona
 4. Poziom pomiaru zmiennych co najmniej interwałowy
 5. Charakter zależności między zmiennymi prostoliniowy 
 6. Rozkłady obu zmiennych w populacji normalne

Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione, aby móc zacząć liczyć współczynnik .

 1. Wykres rozrzutu zależności krzywoliniowe, np. efekty czegoś w czasie
 2. Przykład :

x- percepcja słuchowa ( wyniki testowe w punktach) ,

y pamięć słuchowa ( liczba zapamiętanych słów)

korelacja dodatnia

 

jak przeprowadzamy analizę ?

najpierw wyodrębniamy zmienne i nazywamy je :

X- percepcja słuchowa zmienna niezależna pomiar ilościowy(test)

Y pamięć słuchowa zmienna zależna pomiar ilościowy

Sprawdzenie warunków do r Pearosna:

- zmienne zmierzone na poziomie ilościowym spełniony

- zależność między zmiennymi na charakter prostoliniowy spełniony (wykres rozrzutny)

- zakładamy, że zarówno wyniki w teście percepcji słuchowej, jak wyniki w zakresie pamięci słuchowej mają w populacji rozkład normalny

Obliczanie współczynnika korelacji :

- zsumować wyniki zmiennej X i zmiennej Y

- obliczyć iloczyn wyników obu zmiennych dla poszczególnych osób i zsumować

- obliczyć kwadraty wyników obu zmiennych u ich sumy

Tak przygotowane dane podstawić do wzoru

Interpretacja :

 1. istotność

- warunek istotności

Wartość bezwzględna decyduje, czy warunek jest istotny bądź nie

α- poziom istotności (0,05; 0,01; 0,001)

5% to ryzyko błędu

df stopień swobody (n-2  liczba osób badanych 2)

 1.  siła
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.59 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!