ikona pliku doc

statystyka opisowa notatki

przydatne dla biologow ;)


  183 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 183
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 139,50 kB.


STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? liczność (liczebność). Parametry obliczone z próbki będą dalej nazywane statystykami. 1. Graficzne przedstawienie próbki: szereg rozdzielczy, histogram, łamana częstości Rozstęp R=xmax-xmin Klasy Dla próbek o dużej liczebności (n>30) elementy próbki grupuje się w klasach, tj. przedziałach o równej lub nierównej długości. Niech k oznacza ilość klas. Ile klas k przyjąć dla danej próbki? Można się kierować następującymi orientacyjnymi regułami: k?5 lg(n) k=1+3.32 lg(n) k=?n Zatem, gdy n=20, to k=4 ? 6, gdy n=40, to k=6 ? 8 Długość klasy b?R/k Niech ni ? liczność i-tej klasy, a środek i-tej klasy. Wtedy pary liczb (, ni) nazywamy szeregiem rozdzielczym. Graficzne przedstawienie szeregu rozdzielczego nazywa się histogramem. Na osi poziomej histogramu ? środki klas lub granice poszczególnych klas, na osi pionowej histogramu ? liczności klas, częstości (frekwencje) wi=ni/n, lub vi=wi/b. Łącząc punkty o współrzędnych dla i=1,...,k, otrzymujemy tzw. łamaną częstości. 2. Statystyki lokacji rozkładu Średnia arytmetyczna liczb x1, x2, x3,...xn określona jest wzorem Charakterystyczna własność średniej arytmetycznej: suma wszystkich odchyleń jest równa zero; . Średnia geometryczna liczb dodatnich określona jest wzorem Średnia harmoniczna , różnych od zera liczb x1, x2, x3,...xn,, nazywamy odwrotność średniej arytmetycznej odwrotności tych liczb Mediana (wartość ś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 139,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!