ikona pliku doc

Statystyka dla socjologów notatki

Podstawy statystyki dla socjologów. Wzory i zagadnienia, bez przykładowych zadań.


  746 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 746
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 117,50 kB.


1. ZMIENNA ? właściwość, pod względem której elementy grupy lub zbioru różnią się między sobą. Elementami grupy mogą być jednostki ludzkie, które mogą różnić się miedzy sobą płcią, wiekiem, kolorem oczu, inteligencją, ostrością słuchu itp. ZMIENNĄ nazywa się w badaniach socjologicznych dowolną cechę, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. PODZIAŁ ZMIENNYCH: z. zależna ? jej wartość wynika bezpośrednio z kształtu zmian wartości innej zmiennej (niezależnej). Zmienną Y, czyli zmienną, której wartość przewidujemy, przyjęło się określać mianem zmiennej zależnej, ponieważ jej przewidywanie zależy od wartości X i od znanej nam wartości funkcyjnej. z. niezależna ? jej określona wartość bezpośrednio wpływa na wartość innych zmiennych (zależnych). Zmienną X określa się mianem zmiennej niezależnej. 2) z. ilościowa - wyraża określoną właściwość lub cechę danego obiektu, której poziom lub natężenie można wyrazić liczbowo(wzrost, wiek, zarobki) z. jakościowa?( zaliczamy do nich z. dychotomiczne) Wyraża określoną właściwość lub cechę danego obiektu nie przy pomocy wartości liczbowych, ale przez Skategoryzowanie tych cech czy właściwości (np. kobieta ? mężczyzna) 3) z. dwuwartościowa ? (zerojedynkowa) ? powstaje przez określenie czy dany obiekt, posiada cechę czy jej nie posiada, przy czym abstrahuje się faktu, że obiekty mogą posiadać cechę o różnym stopniu natężenia.(przykładem jest zdanie ? niezdanie egzaminu na studiach) z. wielowartościowa ?(przykładem są wyniki testu zdolności akademickich) 4) z.. dyskretna ? może przyjmować tylko niektóre wartości z. ciągła ?Wtedy, gdy jej zbiór tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości. Może przyjmować dowolną wartość z określonego zbioru wartośc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 117,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!