ikona pliku docx

Statystyka - analiza danych notatki

Cudzoziemcy – studenci według krajów w Europie w latach 2005 oraz 2012 Statystyka w pedagogice UJK w Kielcach


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20,70 kB.


Cudzoziemcy studenci według krajów w Europie w latach 2005 oraz 2012

Statystyka w pedagogice

UJK w Kielcach

Kierunek: Pedagogika I rok II st.

Projet własny

Opis danych ststystycznych

Temat:

3 grupa ćwiczeniowa


1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej.  Od tego okresu można zaobserwować szereg zmian zachodzących w strukturze państwa polskiego. W roku 2005 weszło w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Sprzyja ono dostosowaniu naszego systemu edukacyjnego do standardów światowych, a w szczególności europejskich, a także stanowi krok w kierunku uporządkowania szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez połączenie zagadnień zawartych w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Kolejnym ważnym wydarzenie miało miejsce, kiedy to 21 grudnia 2007 roku Polska wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej dołączyła do strefy Schengen.

Przeobrażenia te wpłynęły na całe społeczeństwo polskie, jak i na obywateli sąsiadujących krajów. Niewymaganie paszportów, otwarte granice dla państw członkowskich, łatwość w pokonywaniu odległych długości, sprawiły, że Polskę, jako główny cel migracji wybierało wielu mieszkańców Europy. Natomiast mieszkańcy Europy Wschodniej, między innymi młodzi ludzie z takich krajów jak: Ukraina czy Białoruś, równie często decydowało się na wyjazd do Polski. Główną przyczyną zmiany lokalizacji była motywacja naukowa. Dobra jakość kształcenia na polskich uczelniach powoduje, że tysiące osób decyduje się na edukację w państwie nad Wisłą. Co za tym idzie w roku 2005 liczba studiujących cudzoziemców z całego świata wynosiła 10,1 tys. osób. Natomiast w roku 2012 liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach wyniosła 29,2 tys. osób z całego świata.

Kształcenie cudzoziemców w polskich szkołach wyższych jest poważnym składnikiem budowania prestiżu polskiej edukacji o najlepszych standardach oraz stanowi istotną część polityki zagranicznej. Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej cudzoziemców .

Poniższa analiza dotyczy cudzoziemców studiujących w Polsce w latach 2005 oraz 2012 bez uwzględnienia cudzoziemców o polskim pochodzeniu. Za słownikiem języka polskiego cudzoziemiec to osoba pochodząca z innego kraju.  Do populacji cudzoziemców polskiego pochodzenia zalicza się osoby, które bez względu na kraj urodzenia i znajomość języka polskiego, deklarują polskie pochodzenie oraz przejawiają zainteresowanie polską kulturą i krajem swego pochodzenia. Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2012/2013 stanowiła ona 17,7% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców.Najwięcej studentów cudzoziemców studiuje w Warszawie (8,2 tys.), Krakowie (3,2 tys.), Wrocławiu (2,7 tys.) oraz w Lublinie (2,3 tys.).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20,70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!