ikona pliku docx

Statystyka notatki

Podstawowe pojęcia ze statystyki


  163 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 163
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.69 kB.MIARY ASYMETRII -wskaźnik skośności jest to wielkość bezwzględna wyrażona jako różnica między średnią asymetryczną a modalną____

+ asymetria prawoskośna ____

- asymetria lewoskośna ____

0 rozkład normalny ____

-współczynniki skośności (asymetrii) są stosowane w porównaniach do określenia siły i kierunku asymetrii. są to liczby niemianowane, im większa ich wielkość tym silniejsza asymetria.

a) klasyczne ________ oraz ________

b) pozycyjny współczynnik asymetrii określa kierunek i siłę asymetrii jednostek znajdujących się między 1 i 3 kwartylem.

HIPOTEZA 0 DLA TESTU F-jej założeniem jest że wariancje obu populacji są równe. jeżeli iloraz porównywalnych wariancji przekracza wartość krytyczną dla danego poziomu ufności i określonych liczby stopni swobody obu próbek hipoteza 0 zostaje odrzucona tj wariancje obu próbek różnią się istotnie.

MIARĄ WZGLĘDNĄ-jest odchylenie standardowe S, SD

SKALA NOMINALNA-dla cech niemierzalnych których nie można uporządkować, uszeregować w logiczny sposób (skala dychotomiczna) np samiec, samica, typy komórek, sposoby rozsiewania, numery tel abonentów, typ ukończonej szkoły

SKALA PORZĄDKOWA-wskazuje względne pozycje obiektów, ale nie ma różnic wielkości między nimi np ranking jakościowy, społeczny, zachmurzenie nieba, taksonomia
SKALA PRZEDZIAŁOWA-dane uzyskujemy przez pomiar możemy uporządkować pod względem nasilenia cechy, możemy powiedzieć o ile nasilenie jednego obiektu jest większe od nasilenia drugiego obiektu. uzyskujemy skalę ciągłą. wymagana jest stała jednostka miary np temperatura amplituda wahań dobowych temperatury

SKALA ILORAZOWA-ma ustalony punkt 0 mogą być określone relacje między wartościami skali np długość, waga, wiek, zysk przedsiębiorstwa

WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI-mówi w ilu % zmiany cechy Y lub X są uzależnione od zmian cechy X(Y) a w ilu od pozostałych czynników zarówno losowych  jak i nie losowych. Przyjmuje wartości od 0-100% im bliżej cech są związane. ________

REGRESJA -dotyczy charakteru związku i kształtu zależności pomiędzy cechami

y=a+b(x) równanie linii regresji wraz ze wzrostem cechy X wzrasta cecha Y

KORELACJA-dotyczy związku dwóch cech danej zbiorowości i siłą tego związku. jedna zmienna jest zmienną zależną, a druga zależną. Cechy mogą być ze sobą związane (gdy nie wiemy która cecha jest zmienna) ale jedna na drugą nie wpływa np długość i szerokość liścia są ze sobą związane ale na siebie nie wpływają
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI-mówi o sile związku __________ mieści się w tym zakresie (-1 do 1)

PARAMETRY -opisują populację. Parametr to prawdziwa (rzeczywista) wartość opisująca cechę danej populacji jest wartością stałą służącą do opisu struktury danej zbiorowości statystycznej

STATYSTYKA-opisuje próbę. Dla próby statystyka to zmienna losowa

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!