ikona pliku doc

statystyka notatki

statystyka


  480 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 480
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.50 kB.


Pierwotnie termin STATYSTYKA używany był na oznaczenie wiedzy o społeczeństwie. Poczynając od najdawniejszych spisów w Chinach i Egipcie, poprzez rzymski cenzusy (spisy) i średniowieczne inwentaryzacje majątków. Spis statystyczny ? najpierw słowny, potem liczbowy ? służy głównie jako narzędzie w rękach władców i rządów państw. Prekursorami szerszego traktowania statystyki byli tak zwani artmetycy polityczni ( XVIIw.) Posługując się stosunkowo prostymi narzędziami opisu statystycznego, potrafili oni wykazać że w pozornie chaotycznych zjawiskach masowych występują pewne określone prawidłowości. U podstaw współczesnej statystyki leży teoria rachunku prawdopodobieństwa ?której rozwój zapoczątkowali w drugiej połowie XVII w. Pascal i Fermat a następnie Bernulii, de Moivre, de Laplace i inni, oraz teorie związane z statystycznymi badaniami prowadzonymi metodą reprezentacyjną. Obecnie ogromną rolę w badaniach statystycznych odgrywają komputery. Statystyka jest dyscypliną nauki: która zajmuje się formułowaniem metod liczbowego przetwarzania danych statystycznych w celu opisu i wnioskowania statystycznego. Znaczeni słowa STATYSTYKA: nazwa zbioru danych liczbowych prezentujących kształtowanie się określonych zjawisk i procesów nazwa wielkich prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem danych liczbowych nazwa dyscypliny naukowej posiadającej własne metody badawcze Funkcje statystyki: funkcje informacyjne: daje pełny i obiektywny obraz badanych zjawisk funkcja analityczna: określa czynniki kształtujące konkretne zjawiska funkcja prognostyczna: pozwala na przewidywanie poziomu i struktury zjawisk Statystykę ze względu na funkcję dzielimy na : *statystyka opisowa i *wnioskowanie statystyczne. Statystyka opisowa : zajmuje się opisem i systematyzowaniem zebranych w oparciu o populację generalnych danych zastępując dużą liczbę informacji kilkoma wskaźnikami, kt
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!