plik pdf

belka

belka
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 5 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Obliczenia statycznie obciążonej belki Szczecin 2008 0 Opis zadania Jest to belka statycznie obciążona jedną siłą przyłożoną centralnie między podporami i obciążeniem ciągłym przyłożonym jak pokazano to na rysunku. Zadanie jest o charakterze statycznym, z analizą w granicach liniowej sprężystości materiału. Przykład m...