ikona pliku doc

stany zagrożenia życia u dzieci notatki

stany zagrożenia życia u dzieci


  865 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 865
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 265,50 kB.


Stan zagrożenia życia u dzieci
Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia:
1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzałości noworodka (np. wady rozwojowe)
2. Zaburzenia adaptacyjne do życia pozałonowego (np. RDS w wyniku nieprawidłowej czynności lub brak czynnika powierzchniowego płuc)
3. Nieprawidłowości w przebiegu porodu (uraz okołoporodowy, wylewy śródczaszkowe)
4. Zakażenia
5. Uszkodzenia (urazy mechaniczne, oparzenia)
Stanowi zagrożenia życia najczęściej towarzyszą lub go powodują
a) wstrząs urazowy, hipowolemiczny, septyczny
b) niewydolność oddychania
c) niewydolność krążenia
d) utrata przytomności
e) stan drgawkowy
f) zatrzymanie krążenia i oddychania.
Pomoc doraźna to całość działania ratowniczego i leczniczego od miejsca zachorowania czy wypadku do miejsca ostatecznego leczenia (szpitala, oddziału intensywnej terapii) Wyróżniamy następujące etapy postępowania:
1. Pomoc przedmedyczna- udzielana przez świadków wypadku, rodziców. W zakresie resuscytacji dotyczy postępowania A, B, C.
2. Pomoc medyczna niespecjalistyczna- udzielana przez lekarza pogotowia ratunkowego, nie mogącego zastosować wszystkich metod leczenia.
3. Pomoc medyczna specjalistyczna- udzielana przez zespół karetki R, który ma możność zastosowania pełnego leczenia na miejscu wypadku/ zdarzenia i kontynuowania takiego postępowania w czasie transportu.
Pomoc doraźna powinna zostać zapewniona w każdym zamkniętym zakładzie służby zdrowia. W każdym oddziale przyjęć i doraźnej pomocy powinny istnieć warunki do leczenia stanu zagroż
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 265,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!