ikona pliku doc

standardy w pielegniarstwie notatki

notatka zawiera 7 standardów obowiązujących w pielęgniarstwie


  4460 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 4460
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,50 kB.


Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań pielęgniarki wobec pacjenta, adekwatne do miejsca pracy i zajmowanego przez nią stanowiska, przyjętej teorii i metody pielęgnowania, koncepcji zdrowia i weryfikowanie poziomu uzyskanych optymalnych i założonych efektów. Standard I Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska ? zbieranie danych o rodzinie i poszczególnych jej członkach Wywiad, rozmowa, dyskusja z pacjentem, rodziną, grupą środowiskową ? obserwacja Analiza posiadanych dokumentów ( historie chorób, dokumentacja pacjenta w placówce, wyniki badań) Rozpoznanie lekarskie, pomiar temperatury, RR, wagi, wzrostu, badanie fizykalne. Diagnoza pielęgniarska ? to wnioski z danych o pacjencie, oceniające stan pacjenta oraz jego zapotrzebowanie na opieką pielęgniarska. Diagnoza pielęgniarska ? inaczej, odpowiada na pytanie. Czy rodzina wymaga pomocy pielęgniarki i w jakim zakresie? Standard II Planowanie opieki Ustalenie celów pracy związanych z sytuacją zdrowotną rodziny, wynikających z postawionej wcześniej diagnozy i czasu osiągnięcia celu Konkretyzacja zadań służących realizacji celów, z uszeregowaniem ich kolejności Wskazanie osób realizujących poszczególne zadania Określenie zasobów materialnych i osobowych rodziny w realizacji celów ( dostarczenie niezbędnych materiałów) Określenie czasu realizacji Uzyskanie akceptacji rodziny w planowanej opiece Standard III Realizowanie planu opieki Realizacja poszczególnych zadań Bieżąca kontrola i ocena realizacji poszczególnych zadań Ewentualna modyfikacja zadań uzgodniona z rodziną Dokumentowanie wykonania zadań Przekazywanie wiedzy i umiejętności w samoopiece i samoopielęgnacji Pomoc w efektownym ?radzeniu sobie? ze swoimi problemami Standard IV Ocena wyników opieki Ocena wyników realizacji zadań Ocena osiągnięci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!