ikona pliku pdf

Standardy opieki medycznej nad noworodkiem notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.60 MB.


ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO
STANDARDY OPIEKI MEDYCZNEJ NAD NOWORODKIEM W POLSCE
ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO
STANDARDY OPIEKI MEDYCZNEJ NAD NOWORODKIEM W POLSCE
ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne 1
@ Copyright Polskie Towarzystwo Neonatologiczne & Media-Press Sp. z o.o., Warszawa 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego są zabronione. ISBN 978-83-89809-32-2 Redaktor merytoryczny:     prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Korekta:         Łukasz Pawłowski, Magdalena Tarabasz Projekt i skład:         Marcin Głowacki
Druk i oprawa:         CGS drukarnia Sp. z o. o.            
Wydawnictwo Media-Press Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 26a 01-381 Warszawa Tel. 22 642 09 40 www.standardy.pl Warszawa 2015 Wydanie I
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne dziękuję za pomoc w wydaniu publikacji firmie
Wydawca i autorzy dołożyli wszelkich starań, aby cytowane w książce substancje i nazwy leków, ich dawki oraz inne informacje były prawidłowe. Wydawca ani autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Ostateczną odpowiedzialność ponosi lekarz prowadzący.
2
AUTORZY
l     prof. nadzw. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska l     n. med. Renata Bokiniec dr l     prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka l     n. med. Karolina Chojnacka dr l     mgr Bożena Cieślak-Osik l     n. med. Justyna Czech-Kowalska dr l     prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski l     n. med. Agnieszka Gawecka dr l     n. med. Dariusz Gruszfeld dr l     hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP dr l     prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich l     n. med. Marek Karwacki dr l     n. med. Jolanta Kiełbasicz-Binikowska dr l     n. hum. Eliza Kiepura dr l     hab. n. społ. Grażyna Kmita dr l     prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach l     prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska l     hab. n. med. Jan Mazela dr l     n. med. Barbara Michalczyk dr l     n. med. Marek Nowiczewski dr l     n. med. Andrzej Olszanowski dr l     hab. n. med. Dorota Pawlik dr l     prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski l     n. med. Marzanna Reśko-Zachara dr l     prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska l     n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko dr l     n. med. Monika Sierzputowska-Pieczara dr l     prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa l     n. med. Tomasz Szczapa dr l     dr Sławomir Szczepaniak ks. l     Małgorzata Szeroczyńska dr l     n. med. Tomasz Talar dr l     n. med. Justyna Tołłoczko dr l     n. med. Wojciech Walas dr l     n. med. Maria Wilińska dr l     n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk dr
3
SPIS TREŚCI
Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej     I. Oddziały noworodkowe współpracujące z oddziałami położniczymi     w ramach tego samego szpitala
    - Janusz Gadzinowski ...............................................................................................................................................10     II. Oddziały intensywnej terapii i patologii noworodka działające     w ramach szpitala pediatrycznego (przyjęcia z zewnątrz)     - Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska.............................................................................................12
Zasady etycznego postępowania w neonatologii z uwzględnieniem opieki paliatywnej
-     Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik,     Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska ..............................................................................................................14
Algorytm postępowania z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu
-     Magdalena Rutkowska, Ryszard Lauterbach, Marzanna Reśko-Zachara, Andrzej Piotrowski ....30
Procedura opóźnionego odpępnienia i przetaczania pępowinowego
-     Jan Mazela ..................................................................................................................................................................................32
Żywienie enteralne noworodka
-     Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka,     Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska,     Katarzyna Wróblewska-Seniuk .........................................................................................................................................37
Żywienie pozajelitowe
-     Ryszard Lauterbach ................................................................................................................................................................46
Pielęgnacja skóry noworodka i niemowlęcia
-     Jerzy Szczapa .............................................................................................................................................................................55
Żółtaczki okresu noworodkowego
-     Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Tołłoczko ...........................................................................59
Profilaktyka i leczenie bólu u noworodka
-     Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski .............................................................................................................................67
4
SPIS TREŚCI
Zalecenia dotyczące tlenoterapii w okresie noworodkowym
-     Jerzy Szczapa .............................................................................................................................................................................77
Zalecenia dotyczące stosowania surfaktantu u noworodków
-     Jerzy Szczapa .............................................................................................................................................................................83
Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków
-     Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa ........................................................................................................................................89
Wentylacja inwazyjna noworodków
-     Andrzej Piotrowski ...................................................................................................................................................................95
Postępowanie w przypadku drożnego przewodu tętniczego u noworodków urodzonych przedwcześnie
-     Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Tomasz Talar, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski,     Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska, Renata Bokiniec ............................................................100
Rekomendacje dotyczące postępowania w przetrwałym nadciśnieniu płucnym noworodków
-     Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara ......................................................................................107
Sepsa u noworodka
-     Ryszard Lauterbach ............................................................................................................................................................113
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka
-     Ryszard Lauterbach ............................................................................................................................................................124
Zakażenia grzybicze u noworodków
-     Jerzy Szczapa ...........................................................................................................................................................................129
Zapobieganie zakażeniom HIV u noworodków
-     Ewa Helwich, Magdalena Marczyńska .....................................................................................................................135
Profilaktyka zakażeń RSV
-     Ewa Helwich ............................................................................................................................................................................140
5
SPIS TREŚCI
Martwicze zapalenie jelit Necrotizing Enterocolitis (NEC)
- Jerzy Szczapa ..............................................................................................................................................................................144
Standard badań obrazowych oun noworodka
-     Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec .................................................................150
Leczenie hipotermią noworodka z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną
-     Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski ...........................................................................158
Leczenie krwią u noworodków
-     Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka ................................
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.60 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!