ikona pliku pdf

Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim notatki

Celem cięcia cesarskiego jest operacyjne zakończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalny dziecka. Jest najczęściej wykonywaną procedurą opera- cyjną w położnictwie. Wskazania do wykonania tego za- biegu obecnie dzieli się na wskazania prewencyjne, profi- laktyczne lub elektywne [5]. Po porodzie rozpoczyna się okres połogu trwający 6–8 tygodni, w którym następuje cofanie się zmian spowodowanych ciążą i porodem [6–8]. przebieg stwarza znaczące niebezpieczeństwo dla matki


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 85.33 kB.


Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5
PRACA POGLĄDOWA
Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Monika Selwet, Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak
Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim
The standard of postoperative care after caesarean section
ABSTRACT
Each professional activity requires respecting current norms. Standards, as a requirement and norm of offered services are used mainly for objective evaluation of nursing quality. Their analysis is used to improve the quality of provided health services. The research shows the care standard of obstetric care after caesarean sections. KEY WORDS: caesarean section, standards, care
STRESZCZENIE
Każda profesjonalna działalność wymaga przestrzegania obowiązujących zasad. Standardy jako wymóg, norma klasy proponowanych usług, które grupa zawodowa oferuje odbiorcom, służą przede wszystkim obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania, a ich analizę wykorzystuje się w celu polepszania jakości świadczonych usług zdrowotnych. W niniejszej pracy zaprezentowano standard opieki położniczej nad kobietą po porodzie metodą cesarskiego cięcia. SŁOWA KLUCZOWE: cięcie cesarskie, standard, opieka
Wstęp Stałe polepszanie jakości opieki we współczesnym położnictwie wymaga nowych kierunków działań pielęgniarskich. Aby profesjonalna opieka perinatologiczna stała się modelowym wzorem do powielania, podjęto próby opracowania procedur i standardów opieki położniczej. We wprowadzonych standardach praktyki położniczej określono minimalne oczekiwania odnoszące się do bezpiecznej, celowej, skutecznej i etycznej opieki nad kobietą oraz jej dzieckiem. Stanowią one jeden z mechanizmów oceny jakości opieki zdrowotnej, a ich analizę wykorzystuje się w polepszaniu jakości świadczonych usług zdrowotnych [1, 2]. Jako
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 85.33 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!