ikona pliku doc

Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne notatki

Opieka nad chorymi hospitalizowanymi z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.


  1284 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1284
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB.


STANDARD OPIEKA NAD CHORYMI HOSPITALIZOWANYMI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM PIERWOTNYM UZASADNIENIE: W 2000 roku 972 miliony dorosłych ludzi na świecie chorowało na nadciśnienie tętnicze, z czego 639 milionów w krajach rozwiniętych. Przewiduje się, że w 2025 roku będzie na świecie 1,5 miliarda osób z nadciśnieniem. Około 90% przypadków choroby to nadciśnienie pierwotne (samoistne lub inaczej idiopatyczne), a więc bez uchwytnej przyczyny. Patogeneza jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, a obecność zaburzeń fizjologicznych procesów kontroli ciśnienia tętniczego uwarunkowana jest środowiskowo i genetycznie. Jedyną metodą wczesnego wykrycia nadciśnienia są okresowe pomiary ciśnienia. Upowszechnienie ich może przyczynić się do wczesnego wykrycia osób z podwyższonym ciśnieniem i objęcie ich właściwą opieką. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), za górną wartość ciśnienia tętniczego skurczowego przyjmuje się 139 mmHg, zaś dla ciśnienia rozkurczowego 89 mmHg. Cel: Celem standardu jest pomoc pielęgniarce w zapewnieniu optymalnej opieki pacjentowi z nadciśnieniem tętniczym. Realizacja procesu pielęgnowania pozwoli promować, podtrzymywać, przywrócić i poprawić stan zdrowia pacjenta, a także pomóc pacjentowi osiągnąć pierwotną lub maksymalną sprawność, zapewnić maksymalny komfort i wsparcie. Pielęgniarki sprawują opiekę nad pacjentem w sposób zorganizowany i ciągły, wykorzystując osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa, nauk medycznych i społecznych oraz doświadczenia własnego zespołu. Na podstawie diagnozy pielęgniarskiej określają plan opieki, sposób jej realizacji oraz dokonują oceny efektów pielęgnowania. Oświadczenie standardowe Pacjent z nadciśnieniem tętniczym będzie miał zapewnioną optymalną opiekę pielęgniarską. Ponadto będzie mia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!