ikona pliku odt

środek masy- sprawko mechanika notatki

Sprawozdanie z zachowania środka masy- mechanika techniczna laboratorium


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72.06 kB.


1. Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie słuszności zasady zachowania środka masy materialnego na przykładzie układu złożonego z wahadła fizycznego i ruchomego korpusu.
      2. Opis stanowiska pomiarowego:
W celu doświadczalnego sprawdzenia zasady zachowania ruchu środka masy układu materialnego użyto układu materialnego składającego się z wahadła fizycznego zamocowanego na korpusie. Korpus ten, dzięki zamocowanym w jego podstawie łożyskowym kołom ma możliwość przemieszczania się po nieruchomej płycie. Linowe przemieszczenie korpusu jest mierzone za pomocą przetwornika obrotowo impulsowego. Przetwornik ten poprzez kartę analogowo cyfrową PC-DUO jest sprzęgnięty z komputerem, dzięki czemu możliwy jest odczyt i zapis pomiaru przemieszczenia liniowego ruchomego korpusu w pliku pomiarowym.
3.Przebieg ćwiczenia:
a) Kalibracja przetwornika obrotowo impulsowego – polega na odczytaniu w programie obsługi karty pomiarowej dla zadanej rozdzielczości i trybu odczytu liczby impulsów odpowiadającej wzorcowemu z góry, przemieszczeniu enkodera i mm.
b) Wyzerować czujnik pomiarowy.
c) Podnieść wahadło.
d) Otworzyć aplikację „zapis danych”.
e) Zwolnić wahadło.
f) Zatrzymać wahadło po wykonaniu co najmniej jednego pełnego wahniecia.
g) Zamknąć program „zapis danych”.
h) czynność powtórzyć 3 razy.
4.Wyniki pomiarów i obliczeń:
Dane:
15000 impulsów = 300mm
1. pomiar
10303-4904=5399
5399 = x
15000 = 300mm
x=300*5399/1500= 107,98mm
2. pomiar
9394-3656=5738
5738=x
15000=300mm
x=5738*300/15000=114,76mm
3. pomiar
11699-6651=5048
5048=x
15000=300mm
x=5048*300/15000=100,98mm
Średnia= (107,98+114,76+100,98)/3=107,9
X_(t)=(2*0,4036*127)/(127+816,2)=102,51/943,2=0,108m=108mm
Porównanie teoretycznego przesunięcia z eksperymentalnym:
%
%
%
%
Lp.
Liniowe przesunięcie korpusu
1
107,98
108
2
114,76
3
100,98
średnia
107,9
      5.Wnioski
      różne wyniki pomiarów mogą
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72.06 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!