ikona pliku docx

Średniowiecze notatki

:):):):):):):):):):):):))


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,92 kB.


Średniowiecze- typy szkół

W roku Ͷ͹͸ upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie.

Szkoły:

1)Parafialne

2)Katedralne

3)Klasztorne

4)Kolegiackie

W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie, w których kształciła się młodzież kupiecka. Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod, zaś w diecezji biskup i

kapituła.

Szkoły klasztorne podlegały opatowi.

Ani biskupi, ani opaci nie wypełniali swojej władzy bezpośrednio, ale przez kierownika szkoły

katedralnej zwanego scholastykiem albo przez kierownika szkoły klasztornej magister principalis.

Scholastyk  miał prawo do zatrudniania nauczycieli pomocniczych ȋmagistrów, submagistrówȌ, przyjmowania uczniów, egzaminowania i karania.

SZKOŁY KLASZTORNE-

Są dziełem Benedyktów, zakonu założonego przez Św. Benedykta z Nursji. Pierwszy wzorowy klasztor został założony na Monte Casiono w ͷʹ9 roku.

Na początku szkoły przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu, z czasem też zaczęły przyjmować innych- tak powstały szkoły zewnętrzne.

Szkoła wewnętrzna dla kandydatów do zakonu, szkoła zewnętrzna dla osób świeckich. W świeckich szkołach klasztornych nauczano według programu ͹ sztuk wyzwolonych. Przy szkołach klasztornych były szkoły początkowe, w których uczono pisać i czytać.

Nauczyciel uczył każdego ucznia inwidualnie- uczył pisać spółgłoski, samogłoski i zgłoski a następnie

łączono je w słowa i zdania.

Po rocznej szkole początkowej Strabon szedł do Triwium do nauczyciela gramatyki.

Nauka w szkołach gramatykalnych trwała Ͷ lata.

W 1 roku przyswajano sobie pamięciowo gramatykę Donata przy pomocy uczniów Ͷ roku, tłumaczenia z niemieckiego na łacinę, pisanie na tabliczkach woskowych, opowiadania z historii biblijnej.


Na ʹ roku uczono gramatyki jako przedmiotu głównego ȋortografiaȌ, dyktanda ȋwzajemna poprawa wypracowań przez uczniów starszychȌ, nauka Psałterza ȋͳͷͲ psalmów na pamięć wraz ze śpiewaniem w kościeleȌ

Na ͵ roku obowiązywała metryka ȋo rytmicznych formach poezjiȌ oparta na wzorach metryki klasycznej

np. na mowach Katona starszego.

Na 2 i 3 roku wykładano także pismo święte.

Na Ͷ roku następowało powtórzenie gramatyki. Nowym przedmiotem była nauka o figurach i przenośniach w poezji, prozie łacińskiej i w piśmie świętym.

Ponadto uczniowie pełnili rolę korepetytorów ko...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,92 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!