ikona pliku doc

sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole notatki

pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła


  1310 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1310
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35,50 kB.


SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH
W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej. Podczas 90 godzinnych praktyk prowadziłam i hospitalizowałam lekcje w klasach: I, II i III. Uczestniczyłam także w zebraniu rodziców, radzie pedagogicznej oraz wyjściach i wyjeździe dzieci. Podczas praktyk byłam zapoznawana z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Szkoły Podstawowej oraz dziennikami zajęć. Praktyki studenckie rozpoczęłam od hospitalizacji 5 godzinnej w klasie I. Podczas hospitalizacji mogłam zaobserwować jak zajęcia są ze sobą powiązane tematycznie i jak łączą temat w całość. Klasa podzielona była na dwie części, jedną zajmowały ławki, natomiast druga była pokryta wykładziną i służyła do bardziej aktywnej nauki, chociażby związanej z edukacją muzyczno-ruchową. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w lekcji i były aktywne, choć moja obecność na początku je onieśmielała. W grupie było 18 dzieci, a wychowawczynią jest p. mgr Anna Wiergowska. W klasie I samodzielnie prowadziłam lekcje dwukrotnie po 5 godzin. Samodzielne prowadzenie zajęć daje niesamowite przeżycie i uświadamia jak ważne jest to co mówimy dzieciom i w jaki sposób przekazujemy wiedzę. Jak bardzo jest to odpowiedzialne działanie. Wychowawczyni zapoznała mnie z podręcznikami klasy I i dziennikiem lekcyjnym tej klasy, oraz udzielała cennych wskazówek i rad pedagogicznych. Kolejną klasą, w której hospitalizowałam i prowadziłam zajęcia była klasa II. W klasie tej uczyło się 20 dzieci i na całej jej powierzchni znajdowały się ławki. Pierwszy dzień w tej klasie rozpoczęłam od 5 godzinnej hospitalizacji aby wczuć się w klimat klasy i poznać jej uczniów. Uczniowie klasy II bardzo dobrze radzili sobie z materiałem ćwiczeniowym oraz niektórzy z nich świetnie czytali. Zauważyłam również uczniów bardzo zdolnych, dla których naucz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!