ikona pliku docx

sprawozdanie nauczyciela z religii notatki

sprawozdanie nauczyciela z religii


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.70 kB.


SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA

z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2013/2014

Nazwisko i imię nauczyciela:

Marzena Wiśniewska

  1. Informacja o realizacji programu nauczania i podstawy programowej. (Czy został zrealizowany, jeżeli nie to jakie są zaległości i powody tych opóźnień oraz planowany sposób ich nadrobienia)

Program nauczania religii w kl. IV i V został zrealizowany, została zrealizowana również podstawa programowa

  1. Uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły (efekty tej działalności)

Prowadzenie koła biblijnego, grupy charytatywnej, zbiórka nakrętek na rzecz chorych osób, zbiórka ubrań i książek dla potrzebujących, współpraca z Caritas i parafią Trójcy Św.

  1. Udział w pracach zespołów nauczycielskich (wkład własny, efekty)

Aktywny udział w pracy zespołu, wystawa albumów o Janie Pawle II, prezentacja prac uczniów w bibliotece o tematyce religijnej, wdrażanie wniosków z prac zespołu do pracy z uczniami

  1.  Działania wspierające rozwój ucznia zdolnego, z wysokimi wynikami w nauce, utalentowanego artystycznie (nazwisko ucznia i forma dokumentowania pracy).

Przygotowywanie testów dla uczniów zdolnych chcących osiągnąć ocenę bardzo dobrą lub celującą ,podanie uczniom ciekawych stron internetowych i ich dokumentacja

  1.  Działania wspierające ucznia słabego (sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się - forma dokumentowania pracy)

Przygotowywanie kart pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie sprawdzianów dla uczniów słabszych, szukanie mocniejszych stron uczniów : prace plastyczne, udział w liturgii słowa .

  1. Udział uczniów w konkursach (sukcesy) (nie dotyczy wychowawców klas I-III)

Udział w konkursie wiedzy o Janie Pawle II Jakub Witkowski II miejsce w szkole

Udział w konkursie plastycznym o Janie Pawle II.

  1. Konkursy, zawody sportowe, zorganizowane przez Panią/Pana na terenie szkoły (rodzaj, nazwa konkursu, ilość uczniów).

Konkurs poezji religijnej dla uczniów klas IV-VI  20 uczniów

  1. Uroczystości, imprezy zorganizowane przez Panią/Pana na terenie szkoły (zasięg, rodzaj).

Rekolekcje wielkopostne przygotowanie pracy dla uczniów kl. IV, V, apel rekolekcyjny

  1.  Formy współpracy z rodzicami (dobre i słabsze strony, efekty)

Konsultacje  z rodzicami, dyspozycyjność w czasie zebrań z rodzicami ,rozmowy indywidualne

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!