ikona pliku pdf

sprawozdanie artykułu notatki

sprawozdanie z artykułu z bibliografią


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,20 kB.


Nie róbmy wody z mózgu jest artykułem zamykającym cykl Mity psychologiczne Tomasza Garstki ukazujący się w Głosie Nauczycielskim. W tej publikacji autor zwraca uwagę na nowe techniki wykorzystywane na lekcjach przez nauczycieli oraz szczególnie podkreśla potrzebę ich naukowej weryfikacji. W początkowej części tekstu T. Garstka mierzy się z mitem, iż ludzie używają zaledwie dziesięciu procent swojego mózgu. Nie zgadza się z nim, a stanowisko swoje argumentuje przytaczając wyniki badań przeprowadzone elektroencefalografem, pozytronowym tomografem emisyjnym i czynnościowym rezonansem magnetycznym, które jednoznacznie wykazały, że w wykonywanie nawet najprostszych czynności zaangażowane są liczne i rozproszone części mózgu. W związku z tymi dowodami wszelkie szkolenia i techniki oferujące „budzenie rezerw mózgu” nie mają szans dostarczyć żadnych nowych umiejętności. Powinny być zatem omijane przez nauczycieli i z pewnością nie polecane przez nich uczniom. Do metod aktywizujących uczniów badacz odnosi się w kolejnej części tekstu, dostrzega, iż stały się one modne po przemianach demokratycznych w naszym kraju i mimo częstego ich stosowania poprawiają one zazwyczaj tylko atrakcyjność zajęć, zamiast łączyć się przede wszystkim z celami wyznaczonymi dla danej lekcji. Najpopularniejszą tego typu techniką jest tzw. „burza mózgów”, która polega na zapisywaniu wszystkich pomysłów, które przychodzą do głowy jej członkom. Następnie pomysły te są poddawane dalszej obróbce w grupie. Towarzyszy temu założenie, że grupa wspólnie wypracowuje lepsze rozwiązania niż jej członkowie oddzielnie. Jednak autor znów obala stereotyp, dowodząc, że jest wprost przeciwnie. To praca indywidualna, samodzielna przynosi więcej pomysłów i lepszej jakości niż te uzyskane w wyniku pracy zespołowej. Grupy zgrane są mniej twórcze niż nowo utworzone zespoły, a decyzje podejmowane zespołowo są mniej ra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!