ikona pliku doc

Sprawodzanie twierdzenie steinera notatki

Sprawodzanie twierdzenie steinera


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 256.50 kB.


NAZWISKO:
IMIĘ:
KIERUNEK: Wychowanie techniczne z elementami informatyki
ROK STUDIÓW: I
GRUPA LABORATORYJNA: I
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
I PRACOWNIA FIZYCZNA
WYKONANO
ODDANO
DATA
PODPIS
DATA
PODPIS
Ćwiczenie nr:
Temat:
Sprawdzenie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego.
Ruch drgający.
Ruchem drgającym nazywamy każdy ruch lub zmianę stanu, które charakteryzuje powtarzalność w czasie wartości wielkości fizycznych, określających ten ruch lub stan. Ruch drgający nazywamy ruchem okresowym (periodycznym), jeżeli wartości wielkości fizycznych zmieniające się podczas drgań powtarzają się w równych odstępach czasu. Najprostszym rodzajem drgań okresowych są tzw. drgania harmoniczne. Drgania jakiejkolwiek wielkości fizycznej x nazywamy harmonicznymi, jeżeli ich zależność od czasu ma postać:
gdzie:
x - jest wartością chwilowej dowolnej wielkości fizycznej, np. wychylenia ciała z położenia równowagi, natężenia pola elektrycznego, ładunku elektrycznego i innych.
A - jest amplitudą x,
ω - częstością kołową drgań.
φo - nazywamy fazą początkową drgań, która określa wartość wielkości x w chwili t = 0.
Sens fizyczny częstości kołowej związany jest z pojęciem okresu drgań T. Okres drgań harmonicznych nazywamy najmniejszy odstęp czasu, po upływie którego powtarzają się wartości wszystkich wielkości fizycznych charakteryzujących drganie. Wyrażenie występujące pod znakiem funkcji sinus nazywamy fazą drgań określającą wartość x w chwili t.
Wahadło fizyczne – bryła sztywna.
Wahadłem fizycznym nazywamy bryłę sztywną, która pod działaniem przyłożonych sił wykonuje ruch drgający wokół nieruchomego punktu lub osi. Bryła sztywna to jak wiemy układ N punktów materialnych o masach mi (i= 1, 2, ..., N), których wzajemne odległości nie zmieniają się w czasie. Jest to oczywiście model matematyczny, niemniej jednak sprawdza się on z dobrym
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 256.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!