ikona pliku doc

spostrzeganie notatki

podstawowe informacje o spostrzeganiu


  214 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 214
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 106.00 kB.


Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego w którym znajduje się dana komórka lub narząd. Bodziec (w psychologii) - jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii albo złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie bodźcem może być percepowane zachowanie innej osoby, słowo lub dłuższa wypowiedź, cała sytuacja wyróżniona ze względu na istotne dla jednostki czynniki etc. Rodzaje bodźców: bodźce bezwarunkowe - powodują stałą, odziedziczoną specyficzną reakcję bezwarunkową (odruch bezwarunkowy); bodźce warunkowe - powodują nabytą, wyuczoną reakcję warunkową; bodźce dyskryminacyjne - w paradygmacie warunkowania sprawczego bodźce sygnalizujące dostępność czynnika wzmacniającego, lub będące takim wzmocnieniem; bodźce nowe, bodźce konfliktowe, bodźce znaczące - nieznane jednostce, niejasne lub informujące o znaczeniu sygnału dla jednostki uruchamiają reakcję orientacyjną; bodźce wyzwalające - bodźce przyspieszające wystąpienie reakcji emocjonalnej (np. agresji) oraz ukierunkowujące ją na określony przedmiot; bodźce społeczne - bodźce pochodzące od innych ludzi, bądź skojarzone z innymi ludźmi. Receptory - wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające informacje z otoczenia Receptor' - w ogólnym znaczeniu struktura mająca zdolność do: specyficznego rozpoznania stymulacji o naturze fizykochemicznej wywołania bezpośrednio, bądź za pośrednictwem innych struktur, reakcji na stymulację. Pod pojęciem receptora określa się białka receptorowe, komórki receptorow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 106.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!