ikona pliku doc

SPOSOBY TWORZENIA WIEDZY NAUKOWEJ. notatki

Ciekawa praca, oceniona na 5, zaliczenie z pedagogiki.


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 59.00 kB.


„Tylko człowiek zarozumiały, próżny i zazdrosny
chce wyperswadować innym,
że jedna jest tylko droga badania i poznania natury,
a jedynie człowiek głupi i bez rozwagi
może w to uwierzyć”
GIORDANO BRUNO
WPROWADZENIE
Wśród rozmaitych form aktywności człowieka, ważną rolę w jego rozwoju historycznym spełnia działalność zmierzająca do poznania otaczającego świata. W procesie swej działalności praktycznej, czynnego oddziaływania na otoczenie, człowiek poznaje świat przede wszystkim za pomocą swoich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku. Od czasów najdawniejszych w tej działalności zmysłowego poznania świata, gromadził on różnego rodzaju doświadczenia, zdobyte w walce o byt. Człowiek pierwotny, walcząc o swą egzystencję, zdobywał cenne doświadczenia, które umożliwiały mu wykorzystanie zjawisk przyrodniczych i społecznych, do zaspakajania codziennych potrzeb. W ciągu długiej historii swego rozwoju człowiek – korzystając ze zdolności do abstrakcyjnego myślenia – dokonał pewnych uogólnień uzyskanych doświadczeń i coraz bardziej świadomie dążył do poznania otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej i społecznej oraz do uporządkowania wiadomości o otaczającym go świecie. Tak stopniowo powstał – utrwalony za pomocą mowy – uporządkowany i zasadny zasób wiedzy o przyrodzie, człowieku i społeczeństwie.
      PROCES POZNANIA NAUKOWEGO
Nauką nazywamy wiedzę ludzką o przyrodzie, człowieku i społeczeństwie, o zjawiskach i prawidłowościach rozwoju rzeczywistości, o sposobach badania i przekształcania otaczającego świata, ujęta w system należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez. Jest ona tą dziedziną społecznej aktywności człowieka, która zmierza do obiektywnego poznania otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Nauka w takim ujęciu jest procesem społecznym, w którego wyniku powstają nau
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 59.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!