ikona pliku docx

sposoby rozwiązywania zad tekstowych notatki

Sposoby i metody rozwiązywania zadań tekstowych


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.58 kB.


SPOSOBY I METODY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ TEKSTOWYCH

„ROZWIĄZYWAĆ ZADANIE :

TO POSZUKIWAĆ DROGI POKONANIA    TRUDNOŚCI, DROGI POZWALAJĄCEJ NA OMINIĘCIE PRZESZKÓD, NA OSIĄGNIĘCIE CELU, KTÓREGO NIE SPOSÓB

OSIĄGNĄĆ OD RAZU I WPROST”

G.POLYA „ODKRYCIE MATEMATYCZNE”, Wydawnictwo naukowo- techniczne Warszawa 1975 s.13

PROCES ROZWIĄZYWANIA ZADANIA OBEJMUJE:

 1.  BARDZO UWAŻNE, WNIKLIWE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZADANIA, PROWADZĄCE DO ZROZUMIENIA PROBLEMU MATEMATYCZNEGO ZAWARTEGO W ZADANIU.

SĄ RÓŻNE SPOSOBY ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ ZADANIA :

 1.  NAUCZYCIEL CZYTA GŁOŚNO I WYRAŹNIE TREŚĆ ZADANIA ; AKCENTUJE TO, CO W ZADANIU JEST ISTOTNE.
 2.  UCZEŃ ODCZYTUJE GŁOŚNO ZADANIE,
 3.  UCZNIOWIE ODCZYTUJĄ ZADANIE PO CICHU, A NAUCZYCIEL SPRAWDZA W ROZMOWIE Z NIMI STOPIEŃ ZROZUMIENIA TREŚCI ZADANIA
 4.  INSCENIZOWANIE TREŚCI ZADANIA
 5.  USTALENIE WIELKOŚCI DANYCH W ZADANIU:
 6.  USTNE OKREŚLENIE DANYCH;
 7.  UŁOŻENIE OBRAZKÓW ILUSTRUJĄCYCH DANE W ZADANIU
 8.  PRZEDSTAWIENIE DANYCH NA KONKRETACH ZA POMOCĄ : KASZTANÓW, PATYCZKÓW, OWOCÓW, ŻETONÓW ITP..
 9.  WYPISANIE DANYCH LICZBOWYCH
 10.  USTALENIE WIELKOŚCI NIEWIADOMEJ, SZUKANEJ
 11.  USTNE STWIERDZENIE, CZEGO NIE WIEMY, O CO PYTAMY
 12.  ZAPIS SŁOWNY

NP.. NIE WIEMY ILE JEST RAZEM KUREK?

 1.  ODKRYCIE ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WIELKOŚCIAMI DANYMI I NIEWIADOMYMI:
 2.  ANALIZOWANIE SŁÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ZADANIU ( np. DOKUPIŁ JESZCZE 2, ODDAŁ 3 RAZY WIĘCEJ, ZJADŁ O 4 WIĘCEJ)
 3.  ILUSTROWANIE TYCH ZWIĄZKÓW NA KONKRETACH (np. DOSUWANIE, ODSUWANIE, ROZDZIELANIE, GRUPOWANIE)
 4.  ILUSTROWANIE ODKRYTYCH ZWIĄZKÓW NA SCHEMATACH GRAFICZNYCH.
 5.  ZAPIS FORMUŁY MATEMATYCZNEJ
 6.  W ROZWIĄZYWANIU PROSTYCH ZADAŃ ZAPISYWANIE JEDNEGO DZIEŁANIA

NP.. 6 5 =

 1.  W ROZWIĄZYWANIU ZADANIA ZŁOŻONEGO ZAPISYWANIE DWÓCH I WIĘCEJ DZIAŁAŃ:

NP.. 2 + 3 + 6 =

 1.  OBLICZENIE WYNIKU (UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA GŁÓWNE PYTANIE W ZADANIU)

SCHEMATY POSTĘPOWANIA

W UCZENIU DZIECI SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ MATEMATYCZNYCH

STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE SCHEMATY POSTĘPOWANIA:

 1.  ALGORYTMICZNY - JEST NIEZAWODNYM SPOSOBEM POSTĘPOWANIA, KTÓRY NALEŻY REALIZOWAĆ DOKŁADNIE KROK PO KROKU
 2.  KONATYWNY( PRÓB I BŁĘDÓW)
 3.  HEURYSTYCZNY

UCZEŃ POWINIEN:

 1.  ZROZUMIEĆ ZADANIE
 2.  PRZECZYTAĆ POLECENIE POPRZEDZAJĄCE TEKST ZADANIA (ZWRÓCIĆ UWAGĘ, JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ)
 3.  PRZECZYTAĆ UWAŻNIE TEKST ZADANIA:
 4.  WYODRĘBNIĆ W NIM WARUNKI I PYTANIA
 5.  ZASTANOWIĆ SIĘ, CZY ZADANIE JEST DOBRZE UŁOŻONE
 6.  UZUPEŁNIĆ LUKI W ZADANIU LUB POPRAWIĆ JE TAK, ŻEBY DAŁO SIĘ JE ROZWIĄZAĆ.
 7.  USTALIĆ PLAN ROZWIĄZANIA ZADANIA:
 8.  WSKAZAĆ DANE I NIEWIADOME
 9.  ZILUSTROWAĆ ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI ZGODNIE Z POLECENIEM ( NP.. NA LICZMANACH, RYSUNKU, SCHEMACIE LUB W KRÓTKIM ZAPISIE)
 10.  3.  PORÓWNAĆ REZULTATY WYKONANYCH CZYNNOŚCI Z TEKSTEM ZADANIA.
 11.  4. USTALIĆ „NA OKO” WYNIK ROZWIĄZANIA.
 12.  ROZWIĄZAĆ ZADANIE:
 13.  PRZEANALIZOWAĆ ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DANYMI
 14.  NA RYSUNKU, GRAFIE LUB W KRÓTKIM ZAPISIE.
 15.   ZAPISAĆ JE W POSTACI FORMUŁY MATEMATYCZNEJ
 16.   PORÓWNAĆ ZAPISANĄ FORMUŁĘ Z TEKSTEM ZADANIA.
 17.   WYKONAĆ DZIAŁANIA ZAPISANE W FORMULE I ZAPISAĆ ICH WYNIK
 18.   SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚC OBLICZEŃ
 19.  SPRAWDZIC ROZWIĄZANIE
 20.  PORÓWNAĆ OTRZYMANE WYNIKI Z TYMI, KTÓRE PRZEWIDYWANO „NA OKO”
 21.  ZASTANOWIĆ SIĘ CZY ZADANIE MOŻNA ROZWIĄZAĆ INNYM SPOSOBEM.
 22.  ODCZYTAĆ PYTANIE Z ZADANIA I SFORMUŁOWAĆ NA NIE ODPOWIEDZ.

METODY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ WG.S. TURNAUA

  ZALECAŁ, ABY UCZYĆ DZIECI GŁÓWNIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NA DRODZE MATEMATYZACJI Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI JAKO ETAPU POŚREDNIEGO I ŚRODKA POMOCNICZEGO

 1. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!