ikona pliku docx

Społeczność lokalna, grupa społeczna notatki

Społeczność lokalna, grupa społeczna


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.97 kB.


Historyczne źródła socjologii społeczności lokalnych

Źródła inspiracji współczesnej problematyki społeczności lokalnych

Dwa typy zbiorowości społecznych (Ferdinand Tonnies)

Wola łączy i wiąże ludzi. Są dwa rodzaje:
organiczna/naturalna, arbitralna.

Organiczna/arbitralna-  związana z uczuciem i całością ludzkiego doświadczenia, wynikiem działania działanie z wewnętrznej potrzeby.

Arbitralna oddziela się od uczucia i usamodzielnia, wynikiem działania działanie skierowane na osiąganie celów zewnętrznych.

Wola organiczna przemieniła się w wspólnotę: więzy łączące ludzi to pokrewieństwo, braterstwo. Ludzie uczestniczą jako osobowości, środki kontroli to zwyczaje i tradycje, ludzie kierują się wiarą, podstawa gospodarcza to własność zbiorowa.

Wola arbitralna przemieniła się w stowarzyszenie: Ludzi łączą umowy, wymiana dóbr materialnych, ludzie odgrywają role społeczne, środkiem kontroli jest prawo, ludzie kierują się względem na opinię publiczną, podstawa gospodarcza to pieniądz i własność prywatna.

Socjologia amerykańska okresu międzywojennego

Zainteresowanie społecznością lokalną ukształtowało się w szkole chicagowskiej.

Szkoła chicagowska grupa badaczy, skupieni wokół Roberta Parka. Parka (1. Przestrzenne uwarunkowanie zjawisk społecznych. 2. Zainteresowanie miastem, zjawiska i procesy społeczne zachodzące na jego terenie (organizacją życia, dzielnice nędzy i bogactwa, rozmieszczenie przestępczości = przedstawiane mapami i wykresami). 3. Empiryzm (badacze terenowi)

Socjografia (metoda monograficzna) badacz wybiera grupę odpowiednio do postawionego przez siebie problemu, po czym studiuje go z wielu punktów widzenia.

Zasługi socjologii amerykańskiej:

  1.  Zwrócenie uwagi na przestrzenny wymiar zjawisk społ.
  2.  Zwrócenie uwagi na społeczności lokalne w obrębie miasta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.97 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!