plik doc

Teorie konfliktu

Teoria konfliktu zakłada, że aby zapobiec dyskryminacji, nie wystarczy nauczanie dzieci z różnych grup społecznych o sobie oraz ich zaangażowanie w działalność poznawczą na temat różnych wartości. Teorie konfliktu w edukacji postrzegają społeczeństwo jako zorganizowane grupy walczące ze sobą o wpływy i dominację. Zakładają, iż częściej występują opozycyjne interesy różnych grup niż ich zgodna integracja. Stąd częste walki i spory, zamiast zgody czy przystosowania. Teorie konfliktu...

plik doc

1.1. Trzy sposoby wyjaśniania powiązań szkoły ze społeczeństwem

Mianem funkcjonalizmu określa się w naukach społecznych orientację teoretyczną i metodologiczną ujmującą społeczeństwo jako zorganizowany kompleks wzajemnie ze sobą powiązanych instytucji zmierzających do integracji i zapewnienia równowagi całemu systemowi. Funkcjonaliści wyjaśniają poszczególne zjawiska społeczno-kulturowe poprzez wskazanie i opisanie uniwersalnych (ich zdaniem) funkcji, jakie pełnią one w społeczeństwie (kulturze). Społeczeństwo stanowi, ich zdaniem, złożony organizm, którego...

plik odt

„LUKA LUDZKA” (Botkin „Uczyć się bez granic”)

„Luka ludzka” to dystans między rosnącą złożonością świata a naszą zdolnością do sprostania jej. Ma ona charakter rozłamu powstającego dlatego, iż za wzrostem tworzonych przez ludzi komplikacji nie nadąża postęp naszych umiejętności.
„LUKA LUDZKA” (Botkin „Uczyć się bez granic”) „Luka ludzka” to dystans między rosnącą złożonością świata a naszą zdolnością do sprostania jej. Ma ona charakter rozłamu powstającego dlatego, iż za wzrostem tworzonych przez ludzi komplikacji nie nadąża postęp na...