ikona pliku doc

Spoleczeństwo ryzyka notatki

Notatki ze społeczeństwa ryzyka- Becka


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB.


Beck –Społeczeństwo ryzyka
Problemy współczesnych Niemiec : bezrobocie, bezpieczeństwo socjalne (a raczej jego brak), przestępczość. Kraj ten stanowi zatem „społeczeństwo ryzyka” lecz nie jest ryzykiem dla państw ościennych. Dzięki postnarodowemu realizmowi, Niemcy wydźwignęły się kryzysu i osiągnęły rozwój.
Postnarodowy realizm- polityka rosnących zależności i współpracy prowadzi do uzyskania większej suwerenności, czyli poszerzania przestrzeni dla działań narodowych.
„post” słowo kod, coś, czego nie potrafimy zdefiniować, a to nadal znajduje się w przedmiocie . To opis rzeczywistości, której faktycznie nie rozumiemy.
Cierpieniem XX wieku jest istnienie kategorii „innych”. Ich miejsce zajmuje jednak nowa władza- polityczna i kulturalna. To Władza Niebezpieczeństwa, która znosząc wszelkie sfery ochronne i zróżnicowania nowoczesności, zniszczenia natury przekształca w polityczne, ekonomiczne zagrożenia systemowe, buduje ryzyko niebezpieczeństwa.
Beck pisze o empirycznie zorientowanej projekcyjnej teorii społecznej, Mamy tu do czynienia z „pęknięciem w obrębie nowoczesności”, które to pękniecie ucieleśnia się w SPOŁECZEŃSTWIE RYZYKA.
Rzeczywistość społeczeństwa ryzyka to krytyka kultury- przestrzegający przed przyszłością pesymizm, wymaganie podporządkowania się systemom odgórnym.
W społeczeństwach industrialnych mamy do czynienia z pewną zależnością pomiędzy produkcją bogactwa a produkcją ryzyka: Logika produkcji bogactwa dominuje nad ryzykiem.
W społeczeństwie ryzyka: logika produkcji bogactwa rozwijana jest wraz z produkcją ryzyka, gdzie jego charakter (ryzyka w sensie) ma tendencje globalizacyjne- ponadnarodowe i ponadklasowe. Przyrost władzy równoważny jest z przyrostem ryzyka.
Odejście od logiki bogactwa do logiki ryzyka ma dwie przyczyny :1) przejście dokonuje się tam, gdzie prawdziwa bieda materialna może być obiektywnie zmniejszona i s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!