ikona pliku doc

specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie notatki

Pielęgniarstwo neurologiczne


  2871 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2871
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB.


Praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa neurologicznego pod kierunkiem Temat: Specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie. Specyfika pracy na oddziale neurologicznym wiąże się z wykonywaniem działań pielęgnacyjnych, profilaktycznych nad chorymi, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego i wiążącym się z tym zaburzeń: - świadomości ? ilościowych, jakościowych, - przytomności, - zaburzeń motoryki i koordynacji ruchowej (niedowłady, porażenia, zaburzenia równowagi), - zaburzeń funkcji zwieraczy ? niemożność oddawania lub utrzymania moczu i stolca, - zaburzeń podstawowych funkcji życiowych (oddech, ciśnienie krwi, temperatura), - zaburzeń układu informacyjno-poznawczego: ? czucia (parestezja ? spaczone odczuwanie bodźców, analgezja ? stan niewrażliwości na bodźce bólowe), ? mowy ? afazja ? funkcji poznawczych: np. agnozja ? pamięci (amnezja, otępienia). Specyfika działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego: - wspomaganie lub zastępowanie zaburzonych funkcji organizmu, - ochrona przed powikłaniami, będącymi następstwem choroby i unieruchomienia (odleżyny, zakażenia dróg moczowych, zakrzepica żył głębokich), - przygotowanie do samoopieki i życia pacjenta ze zmienioną lub ograniczoną wydolnością, edukacja prozdrowotna, - aktywizowanie pacjenta + sprawowanie funkcji psychoterapeutycznej. Psychoterapia elementarna: ? terapeutyczna postawa w kontakcie i w komunikowaniu, tworzenie właściwej atmosfery, zdolność empatii. Psychoterapia wspierająca: ? korekta niewłaściwych postaw pacjenta wobec choroby i jej następstw poprzez: informację (dot. trybu życia, planów dotyczących diagnostyki, leczenia szpitalnego), korekta postaw rodziny wobec zaistniałej nowej sytuacji, ? wyjaśnianie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-12-26 13:48:18 Lola72

    Ciekawa i przydatna praca!Dziękuję!

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!