ikona pliku docx

sokrates notatki

sokrates


  369 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 369
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.75 kB.


Budda a Sokrates

Znawca teorii Platona udziela XVII Karmapie Taje Dordże intensywnych lekcji zachodniej filozofii.


Tlumaczenie, opracowanie: Maria Przyjemska

Ubiegłej jesieni nadarzyła się wyjątkowa okazja do wzbogacenia głębokiego dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem. Otóż 78-letni Harrison Pemberton, emerytowany profesor Uniwersytetu Washington and Lee w Lexington, w stanie Wirginia, udał się we wrześniu do Kalimpongu, by Karmapie oraz niewielkiej grupce wysokich lamów udzielić przyspieszonego kursu zachodniej filozofii. Pemberton przyleciał do Indii w odpowiedzi na zaproszenie Kunziga Szamara Rinpocze.
„Przywódcy ruchów religijnych powinni dziś bardziej niż kiedykolwiek być zorientowani w tendencjach filozoficznych, które kształtowały poszczególne kręgi kulturowe. My, jako buddyści, możemy w zamian zaoferować tym kulturom wgląd w naturę egzystencji, podstawową wiedzę na ten temat oraz zaproponować pewien sposób na życie. Poza tym, zrozumienie zachodniego sposobu myślenia lepiej przygotuje Karmapę do wprowadzenia w świat starożytnej mądrości buddyzmu” twierdzi Szamar Rinpocze.

Pięciotygodniowy intensywny kurs miał na celu przybliżenie Karmapie i pozostałym lamom poglądów najważniejszych szkół filozoficznych, jakie rozwinęły się w Europie i Ameryce od czasów hellenistycznych po dziś dzień. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, a wszystkie wykłady i dyskusje prowadzono według amerykańskiego wzorca akademickiego. I tak każdy nowy temat rozpoczynał się wykładem wprowadzającym. Następnie, aby pogłębić wiedzę, studenci mieli za zadanie przeczytać odpowiednie lektury. W końcu na podstawie świeżo zdobytych wiadomości podejmowali dyskusję i pisali prace pisemne.
Chciałem, żeby w grupie powstało wielostronne porozumienie w myśl dialogu sokratejskiego mówi Pemberton. Tematyka wykładów obejmowała najważniejsze dzieła zachodniej filozofii: „Menon” dialog Platona; „Medytacje nad podstawami filozofii” Kartezjusza; wybór tekstów wprowadzających do historii filozofii według Hegla; krótką rozprawę Martina Heideggera o różnicy między myśleniem naukowym, a rozmyślaniem.
Swoich studentów profesor Pemberton zachęcił także do przeczytania eseju meksykańskiego poety Octavio Paz na temat różnic pomiędzy pojmowaniem czasu w kulturach Wschodu i Zachodu. Dyskusje wykazały, że między zachodnimi koncepcjami, a światem idei buddyzmu istnieje nieoczekiwanie wiele podobieństw.
Najciekawsza dyskusja toczyła się na temat natury mądrości” opowiada profesor. Dowiedziałem się mianowicie, że buddyzm tybetański odróżnia termin „szierab”, czyli mądrość w znaczeniu wiedzy pojęciowej od „jeszie” mądrości wyższej, która wykracza poza koncepcje. Według buddyzmu „szierab” jest drogą do„jeszie” mądrości, która przynosi oświecenie i wyzwolenie od ograniczeń zwykłego funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wielu filozofów na Zachodzie także wierzy, iż racjonalność, logika i wiedza mogą jedynie pomóc nam osiągnąć to, co Grecy nazywali „sofia”, czyli mądrość. Platon sądził nawet, że gdy rozum zawodzi, potrzebny jest moment absolutnego chaosu „aporia”, który pozwala odrzucić bariery fałszywych poglądów wyjaśnia profesor. Naukowcy ciągle jednak spierają się o to, czy zachodnie zrozumienie mądrości rzeczywiście polega na widzeniu jej jako stanu umysłu wykraczającego poza pojęcia, podobnie jak to jest w myśli buddyjskiej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!