plik rtf

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Praca zaliczeniowa na I senestr studium na kierunku "Technik opiekun w DPS"
Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej       Każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i innych czynników, posiada potrzeby i oczekiwania od zaspokojenia których zależy jakość jego życia, jego postawa wobec otoczenia i to czy będzie chętnie współpracował z innymi dla wspólnego dobra czy odwrotnie – stanie się ciężarem i sam nie będzie usatysfakcjonowany...

plik doc

bezdomni

bezdomi
1. Pojęcie bezdomności Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u, istniało w Polsce zawsze. Problem ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej. To zjawisko społeczne dotyka według różnych danych od kilku do nawet kilkuset tysięcy osób. Jest to bez wątpienia poważną kwestą społeczną. W polskiej literaturze naukowej i publicystycznej nie dopracowano się jednej powszechnie uz...

plik doc

bezdomni

bezdomi
1. Pojęcie bezdomności Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u, istniało w Polsce zawsze. Problem ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej. To zjawisko społeczne dotyka według różnych danych od kilku do nawet kilkuset tysięcy osób. Jest to bez wątpienia poważną kwestą społeczną. W polskiej literaturze naukowej i publicystycznej nie dopracowano się jednej powszechnie uz...

plik docx

potrzby

odp na pytania cd

ZESTAW 5

2. *OSOBNIK - Pojedyncza niezależna jednostka zdolna do zdobywania pożywienia. Osobnik zazwyczaj wchodzi w interakcje z innymi organizmami i środowiskiem, stając się tym samym niejako najbardziej podstawowym elementem biosfery. Socjobiologicznie to każdy fizycznie od...

plik docx

ciag dalszy

odp do zestawu

ZESTAW 1

1.POPULACJA . ZESPÓŁ OSOBNIKOW DANEGO  GATUNKU LOKALIZUJĄCY SIĘ NA OKREŚLONYM ODCINKU GEOGRAFICZNYM I JEST KONSTYTUOWANY  CIĄGŁOŚCIA GENETYCZNĄ . NAJMNIEJSZA POPULACJĘ NAZYWAMY DEM. W POPULACJI OSOBNIKÓW ROZMNAZAJĄCYCH SIĘ PŁUCIOWO WYSTEPUJE CAŁKOWITE WYMIESZANIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO POPRZEZ SWOBODNE KRZYŻOWANIE.

SPOŁECZEŃS...

plik doc

społ.fizjolog.potrzeby człowieka

odpowiedzi do zestawów na egzamin
ZESTAW 4 1.Ekosystem wszystkie organizmy bytujące w konkretnym środowisku takim jak las czy jezioro wraz ze środowiskiem nieożywionym w którym żyją. Hierarchia dominacja jednego osobnika nad grupa szczególnie eksponowana w sytuacjach konfliktu .Wyróżniają się poprzez właściwa aktywność : pierwszeństwo do pożywienia , hegemonia nad partnerami seksualnymi ,rezerwacja centralnego zamieszkana .Skuteczność hierarchii pojawia się poprzez maksymalna...