ikona pliku doc

socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu notatki

socjologi wychowania-notatki do egzaminu


  903 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 903
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 77,00 kB.


1.kiedy powstała soch.wych? 2.Srodowisko wychowawcze to taki TYP ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO, które grupa wytwarza dla osobnika, który ma zostać jej członkiem      w jego obrębie można wyróżnić 3 podstawowe elementy: osoby (nauczyciele, wychowawcy, rodzice, bohaterowie dzieciństwa) Grupy społeczne ? społeczność sąsiedzka, rówieśnicy, klasa szkolna Instytucje (szkoła, środki masowego przekazu) St.Kowalski: Środowisko wychowawcze tworzy społecznie kontrolowany i ukierunkowany na realizację celów wychowawczych system bodźców przyrodniczych, kulturowych, i społecznych wykluczając poza jego obręb bodźce i wydarzenia o charakterze spontanicznym i takie, na przebieg których nie mamy wpływu. 3.socjalizacja krytyczna(nauczanie i wychowanie),M.Mead-miedzypokoleniowe transmisje wartości.3 typy kultur socjalizacja krytyczna Pojawia się u progu dorosłości, w trakcie trwania socjalizacji wtórnej, przybiera formę kontestacji wartości i wzorów życia prezentowanych przez otoczenie i selektywnego wyboru niektórych spośród nich w miejsce ich dotychczasowego przyswajania. Pojawia się w miejscu konfliktu pomiędzy tym co stare a tym co nowe, pozwala na podwyższenie indywidualności jednostki. Pozwala ona na przeobrażenia warunków życia i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Miedzypokoleniowe transmisje wartości- 1.POSTFIGURATYWNY  - w przekazie wzorców kulturowych dominują ludzie starsi. ( argument starszych sankcjonuje         zachowanie młodych) - starsi są przewodnikami, łącznikami między czasami dawnymi a obecnymi. - wszystkie pokolenia żyją razem w jednej wspólnocie - przeważa orientacja na przyszłość na utrwalenie tradycji. - wartością jest podtrzymanie niezmienionej tożsamości grupowej - ?normalne? jest to co własne (normalnie jest wtedy gdy jest tak jak u nas ? tradycyjnie)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 77,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!