ikona pliku doc

Socjologia wychowania wykłady notatki

1.Przedmiot i zakres badan socjologii: SOCJOLOGIA- to nauka o społeczeństwie, zbiorowosciach ludzkich (grupach społecznych). Przedmiotem jej badan są: -zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, -struktury tych zbiorowości, -zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach , wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbrajające tą osobowość, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. Socjologia musi utrzymywać bliskie kontakty i współpracować z innymi naukami społecznymi. Dla socjologii niezbędna jest znajomość psychologii ogólnej i psychologii społecznej. Socjologia musi się interesować wynikami nadań etnologów, etnografów, historyków, a zwłaszcza historyków kultury.. Tym co odróżnia socjologie od innych nauk społecznych jest charakterystyczne poszukiwanie dla niej tylko praw wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach, praw wzajemnego przyporządkowania elementów składowych zbiorowości jako całości, poszukiwanie sił społecznych przejawiających się we wszystkich dziedzinach życia społecznego, sił tworzących się spontanicznie obok celowych i zamierzonych działań jednostek i instytucji.


  482 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 482
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 376.00 kB.


1.Przedmiot i zakres badan socjologii:
SOCJOLOGIA- to nauka o społeczeństwie, zbiorowosciach ludzkich (grupach społecznych).
Przedmiotem jej badan są:
-zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi,
-struktury tych zbiorowości,
-zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach , wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbrajające tą osobowość,
-zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.
Socjologia musi utrzymywać bliskie kontakty i współpracować z innymi naukami społecznymi.
Dla socjologii niezbędna jest znajomość psychologii ogólnej i psychologii społecznej.
Socjologia musi się interesować wynikami nadań etnologów, etnografów, historyków, a zwłaszcza historyków kultury..
Tym co odróżnia socjologie od innych nauk społecznych jest charakterystyczne poszukiwanie dla niej tylko praw wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach, praw wzajemnego przyporządkowania elementów składowych zbiorowości jako całości, poszukiwanie sił społecznych przejawiających się we wszystkich dziedzinach życia społecznego, sił tworzących się spontanicznie obok celowych i zamierzonych działań jednostek i instytucji.
Funkcje socjologii
      diagnostyczna (może być podstawą diagnozowania stanu społecznego)
      wyjaśniająca (“Dlaczego tak jest?”)
      prognostyczna (przewidywania)
      ideologiczna / humanistyczna (związana z kształtowaniem ludzkich zachowań)
2.Socjologia praktyczna:
Socjologia praktyczna - to funkcjonująca w społeczeństwie wiedza dotycząca tego czym zajmuje się socjologia jako nauka.
Występują trudności z uprawianiem socjologii, gdyż jest to nauka, a społeczność zajmuje się problemami życia codziennego, każdy z nas ma swoje zdanie na dany temat.
W większości jednak wiedza ta oparta jest na stereotypach i dlatego socjologia ma ukazywać w społeczeństwie naukowe podejście do wiedzy w tej materii.
3.Socjologia wych
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 376.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!