ikona pliku doc

Socjologia wychowania - rest notatki

test


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50.50 kB.


Socjologia wychowania Imię i nazwisko:???????????? ??????????????????? Cele instytucji społecznej są ustalane przez: społeczeństwo, osoby pracujące w instytucji, właścicieli instytucji. Ideologiczną przesłanką demokratyzacji systemu edukacji jest: a) kształtowanie postaw konsumcyjnych, b) powszechność dostępu do edukacji, c) rozwijanie osobwości uczniów. Globalizacja kultury to proces: związany ze wzmacnianiem kultury tradycyjnej, upowszechnianiem się wzorów kulturowych, zmniejszaniu roli kultury. Podstawowym spoiwem wspólnoty jest więź: a) intencjonalna ? wynikająca z interesów jednostki, b) pierwotna ? wynikająca z potrzeby przynależności, c) normatywna - przewidziana przez prawo. Standaryzacja treści edukacyjnych oznacza: ujednolicenie treści programowych, ustalenie niezmiennych kryteriów selekcji, kształtowanie stereotypów. Organizacja biurokratyczna cechuje się: zasadą otwartości, zasadą subiektywności, zasadą hierarchizacji. Zasada otwrtości systemu oświaty oznacza: zorientowanie systemu edukacji na rozwój osobowości jednostki, skuteczną organizację działalności edukacyjnej, elastyczność systemu i gotowość do zmian, Zaznacz zdanie prawdziwe: Socjalizacja w wykonaniu wychowawcy ideologicznego ma charakter spontaniczny, Wychowawcy naturalni oddziaływują w sposób zaplanowany, Socjalizacja w wykonaniu wychowawców naturalnych ma cechy naśladownictwa. Brak treści związanych z procesem etatyzacji w procesie edukacji skutkuje: kosmopolityzmem, nacjonalizmem, amerykanizacją kultury. Zaznacz zdanie prawdziwe: treści kultury masowej służą rozwijaniu postaw patriotycznych, treści kultury masowej mają charakter ludyczny (rozrywkowy), kultura masowa jest kierowana do elit społecznych. We wspólnocie ludzie odnoszą się wobec siebie poprzez:
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!