ikona pliku doc

socjologia wychowania notatki

streszczenie socjologi wychowania -I rok


  878 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 878
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 444,50 kB.


SOCJOLOGIA WYCHOWANIA Sposób definiowania socjologii, czym się ona jest: Socjologia wychowania wyłoniła się z socjologii w okresie międzywojennym. W latach 60 socjologia się rozwinęła i rozpoczęto badania nad socjologią wychowania. Socjologia wychowania koncentruje się na społecznym wychowaniu. W Polsce socjologia rozwinęła się dosyć późno. I. Społeczeństwo wychowujące ? jest to proces społeczny na przeprowadzenie badań socjologicznych w obrębie danego społeczeństwa. Na społeczeństwo wychowujące składają się: wartości, ideologie, cały system polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Z punktu socjologicznego wychowanie jest przygotowaniem młodego pokolenia do danego funkcjonowania. Wychowanie jest jedna z funkcji pierwotnych, parafunkcją. Społeczeństwo składa się z grup społecznych, które mają swój określony interes. Oczywiście może się zdarzyć, że grupy społeczne maja interesy sprzeczne. Społeczeństwo wychowujące tworzą różne grupy, instytucje, wartości. Społeczeństwo może być dwojakie: -tradycyjne lub ? otwarte W Polsce istnieje społeczeństwo rozwojowe, gdzie panuje pluralizm wartości. Społeczeństwo uwarunkowane jest przez potrzeby. Do potrzeb warunkujących społeczeństwo zaliczamy potrzeby: duchowe, materialne, ekonomiczne itd. Potrzeby te tworzą tło społeczne. Również jednym z elementów społecznego wychowania. Wyróżnić można dwa style wychowania: Dyrektywny ? wychowanek jest kierowany, sterowany przez kogoś z zewnątrz Partnerski (demokratyczny) ? wychowanie pozwalające wychowankowi do dokonywania wyborów, wychowanek jest zdolny do dokonywania wyborów. II. W zakres społeczeństwa wychowującego wchodzą analizy funkcjonowania mikro- i makro- środowisk. Podstawową instytucją społeczną jest rodzina. W rodzinie występuje język werbalny i język niewerbalny. Język niewerbalny to stosunki interpersonalne, sposób p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 444,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!