ikona pliku doc

socjologia wychowania notatki

opracowanie zagadnien na kolosa


  907 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 907
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 73,50 kB.


Środowisko społeczne i środowisko wychowawcze. Środowisko społeczne jest pewnym układem obiektywnym, w którym między elementami środowiska zachodzą pewne relacje. Jednostki wchodzą w różne role społeczne, a także wpływają na siebie, na swoje otoczenie, będąc jednocześnie odbiorcami tych wpływów. Środowisko społeczne ma określoną strukturę, funkcjonuje w określony sposób, zachodzą w nim określone relacje. Ulega ono ciągłym zmianom. Każda jednostka ma inne środowisko społeczne, częściowo dzięki swoistym warunkom zewnętrznym, ale także dzięki własnej indywidualności. Określenie środowiska społecznego jednostki ma miejsce poprzez wydzielenie ze środowiska elementów dotyczących bezpośrednio jednostki. Wydzielenie ma 2 etapy: 1. wydzielenie z całokształtu tych elementów, które stanowią układ bodźców, którym podlega jednostka; 2. wydzielenie wpływów, które wywierają te bodźce na jednostkę. Środowisko społeczne można rozpatrywać: porównawczo- samoistne, obiektywne struktury rozmieszczone na określonym terytorium; oraz pod względem zachodzących w nim procesów wychowawczych- jak na tle owych struktur kształtują się instytucje oświatowo- wychowawcze i jakie relacje tam zachodzą. Środowisko wychowawcze jest środowiskiem społecznym utworzonym celowo przez grupę dla osobnika kandydującego do członkostwa w niej. Obejmuje ono te osoby, z którymi wychowanek powinien się stykać, a dokładniej pozostawać w stosunku wychowawczym. Grupa z kolei kieruje pod adresem tych osób wymóg ich pozytywnego wpływu na wychowanka ze względu na jego przyszłą rolę członka. Definicja ta jest pojmowana w sposób wąski- system jakichkolwiek bodźców lub wpływów, albo szeroki- system bodźców zamierzonych , ukierunkowanych na osiągnięcie określonych celów. Główną rolą środowiska jest kontrola i regulacja bodźców i wpływów środowiskowych, odnoszących się do zamierzonych celów wycho
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 73,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!